تغییر رنگ پورتال
X
   
 
  • طبقه بندی
  • میزان رضایت مشترکین از واحد 121(تلفن اتفاقات)
   ردیفسوال
   1پس از چندبار تماس موفق به مکالمه با اپراتور شدید؟
   2از نحوه پاسخگویی تلفنی آنان چقدر رضایت دارید؟
   3اطلاعات ارائه شده توسط اپراتور چقدر صحیح بود؟
   4اطلاعات ارائه شده توسط اپراتور چقدر کافی بود؟
   5درخواست شما چقدر نیاز به پیگیری مجدد داشته است؟
   6آیا پاسخگو با شکیبایی و حوصله پاسخ شما را داده است؟
   کد امنیتی: *