تغییر رنگ پورتال
X
   
 
  • پیگیری
   کد پیگیری:  *
   کد امنیتی:
   تولید مجدد کد امنیتی
   *
  • شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد
   آدرس: مشهد مقدس،بلوار خیام(جنوبی)-صندوق پستی-917351115
   تلفن: 31703-051
   فکس: 37681066-051
   پست الکترونیک: info@meedc.net
   شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد
  • ارتباط با واحدهای سازمان
   بلوارخیام(جنوبی) - صندوق پستی 1115- 91735
   بلوارخیام(جنوبی) - صندوق پستی 1115- 91735
   بلوارخیام(جنوبی) - صندوق پستی 1115- 91735
   بلوارخیام(جنوبی) - صندوق پستی 1115- 91735
   بلوارخیام(جنوبی) - صندوق پستی 1115- 91735
   بلوارشهدای هفتم تیر( آب و برق)- بعد ازمیدان- ابتدای بلوارهنر - صندوق پستی 9178185541
   بلوارخیام(جنوبی) - صندوق پستی 1115- 91735