تغییر رنگ پورتال
X
   
 
  • مدیریت مصرف کنتور های هوشمند (AMI)
   رمز رایانه: * رمز رایانه یک عدد 7 رقمی برروی قبض است.
   شماره بدنه کنتور: *
   کد امنیتی: *