تغییر رنگ پورتال
X
   
 
  • طبقه بندی پرسش های متداول
  •  
  • فهرست پرسش های درخواست کنتور جدید

   برای درخواست کنتور جدید چه باید کرد؟

   برای درخواست کنتور جدید به یکی از روشهای ذیل می توانید اقدام کنید: 1. مراجعه به یکی از دفاتر جامع سطح شهر. با مراجعه به آدرس زیر می توانید لیست و آدرس دفاتر را در اختیار داشته باشید: http://www.meedc.ir/index.php?module=content&func=viewpage&pageid=764&ok=1 2. از طریق تقاضای تلفنی به شماره 2112121 3. از طریق اینترنت. با مراجعه به آدرس زیر: http://www.meedc.ir/index.php?module=branch

   آیا برای یک مکان می توان دو کنتور برق درخواست نمود؟

   خیر. برای هر مکان اعم از منزل، محل کسب، کارخانه و سایر مکانها تنها یک انشعاب برق خریداری می شود. ملاک وجود مکانی مستقل و غیر وابسته می باشد. برای مثال شما می توانید برای مغازه که متصل به منزل شخصی می باشد، چون مکان مستقل است یک کنتور مجزا درخواست کنید.

   فرآیند درخواست انشعاب جدید چیست؟

   در سایت شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد مراجعه شود به منوی "خدمات شرکت> راهنمای خدمات>تقاضای انشعاب"