1398/05/01
    •    
       
        • در صورت تمایل به تهیه کتب زیر میتوانید با روابط عمومی شرکت توزیع برق مشهد به شماره تماس 37614057 حاصل نمایید.
        • پس ازانجام یک کارتیمی فشرده ومشترک توسط کارشناسان شرکت توزیع نیروی برق مشهد وپژوهشکده هوا خورشید دانشگاه فردوسی ، کتاب « سیستم های فتوولتائیک، راهکاری نویدبخش برای ارتقای شبکه های توزیع برق» تألیف ومنتشرشد. 
          این اثر نفیس که در224 صفحه به صورت چهاررنگ ودر قطع وزیری با شمارگان 2000 نسخه به چاپ رسیده، دارای پیش گفتار و 6 فصل است که شامل مباحث عمده ای از جمله : معرفی سیستم های فتوولتائیک واجزای آن، طراحی سیستم های فتوولتائیک متصل به شبکه و جدا از شبکه، بررسی تأثیرمتقابل سیستم های تولیدپراکنده فتوولتائیک و شبکه توزیع برق ،  میکرواینورتر، راهکاری نویدبخش درتوسعه فتوولتائیک شهری وهمچنین نمونه های اجراشده سیستم های فتوولتائیک درشهرمقدس مشهدمی باشد که درعین سادگی، مفاهیم کاربردی سیستم فتوولتائیک به همراه تصاویر مربوطه به زیورچاپ آراسته شده است. درپیش گفتاراین کتاب پس ازطرح چندسؤال اساسی ازجمله:
          آیا ما به اطرافمان و نعمت هایی که خداوند به ما ایرانیان عطا نموده توجه کرده ایم ؟!
          آیا معنی عملی شکر نعمت را می دانیم ؟!
          آیا می خواهیم بر سر «آفتاب» هم، همان بیاوریم که بر سر«نفت»آورده ایم و آنچنان که پس از صدسال هنوز «نفت» باری از دوش ملت برنداشته است، آیامی خواهیم «آفتاب» را هم بر خودمان حرام کنیم ؟!
          آمده است: باید براین واقعیت تأکید و توجه نماییم که در آینده ای بسیار نزدیک «آفتاب» سهم بسیار قابل توجهی از سبد انرژی کشورها را به خود اختصاص داده و به عنوان رکن رکینی از ارکان «هوشمندی سیستم های تأمین انرژی جامعه» ایفای نقش خواهد نمود. در آن صورت، بدیهی است کشورهایی که دانش و آمادگی استفاده از این سیستم ها را نداشته باشند «بازنده واقعی»  میدان خواهند بود. 
          توجه به دقایقِ فوق وظیفه نخبگانِِ ملت است، کسانی که در پیشگاه خدا و مردم، وظیفه دارند به واسطه برخورداری از نعمت عظمایِ «عقل و قدرت حل مسأله» ، راه حل های علمی و عملی ارائه دهند تا از قِبَلِ این راهکارها، جامعه در مسیر هدایت و سعادت قرار گیرد. 
           

          پس ازانجام یک کارتیمی فشرده توسط کارشناسان شرکت توزیع نیروی برق مشهد وبامشارکت اساتید دانشگاه فردوسی ، کتاب « سامانه های تبدیل انرژی اینورتری والزامات اتصال آنهابه شبکه توزیع برق» تألیف ومنتشرشد.


          این اثر علمی وکاربردی در112 صفحه به صورت دورنگ ودر قطع وزیری با شمارگان 1200 نسخه به چاپ رسیده که دارای پیش گفتار و 4 فصل است. مباحث عمده کتاب عبارتنداز«تعاریف» شامل: تولیدپراکنده، منابع انرژی پراکنده، نقطه اتصال مشترک، اینورترهای مستقل ومتصل، جزیره ای وضدجزیره ای شدن، آزمونهای اتصال ودوره ای، «الزامات اتصال به شبکه توزیع برق» شامل: کنترل توان اکتیو، حفاظت ضربه، تنظیم ولتاژ، پشتیبانی دینامیکی واستاتیکی شبکه، سیستم اتصال زمین، کابل کشی وسیم بندی، اندازه گیری، مانیتورینگ، «آزمونهای تأییدالزامات فنی وکیفی» شامل: تعیین ضریب توان، تعیین جریانات هارمونیکی، تعیین فلیکرونوسانات ولتاژ، تنظیمات انواع تریپ به همراه معیارهای پذیرش هرآزمون وهمچنین«چک لیست وآزمونهای اولیه وثانویه» که به همراه تصاویر مربوطه به زیورچاپ آراسته شده است. درپیش گفتاراین کتاب می خوانیم:


          با توجه به این که هم اکنون شاهدیم که هر چند دیر امّا بالاخره، کشور در مسیر استفاده ازمنابع خدادادی همچون باد، خورشید و سایر انرژی های تجدیدپذیر افتاده و خوشبختانه وضع قوانین جدید و سوق دهیِ کمک های دولتی برای ایجاد این گرایش نیزمؤثر افتاده و مردم به سمت استفاده وسیع از انرژی خورشیدی اشتیاق پیدا کرده اند، امید است مسئولان کشور بتوانند پاسخگوی این حرکت خداپسندانه باشند و ان شاء ا... به زودی شاهد آن باشیم که میلیونها مشترک برق کشور بر بام خانه های خود ‍‍»شاخه ای از خورشید» را بکارند .


          همچنین شرکت های توزیع نیروی برق بایستی از هم اکنون آمادگی لازم برای کنترل پارامترهای مربوط به کیفیت برق و مباحث ایمنی ناشی از این اتصال انبوه و پراکنده را کسب نمایند، چرا که در غیراین صورت، ممکن است در آینده با توسعه روزافزونِ نیروگاه های خورشیدی(تجدیدپذیر کوچک)، مشکلات فنی برای مشترکین و شرکت های توزیع به شکل پیش بینی نشده ای اتفاق بیفتد که پایداری، کیفیت برق و ایمنی شهروندان را دچار اختلال سازد.


          این کتاب به گونه ای تدوین شده که کاربران و گروه های فنی که وظیفه نصب، تحویل و نگهداری این پروژه ها را برعهده دارند ، بتوانند با استفاده از مفاهیم آن و به کارگیری چک لیست های مربوطه، «اتصالی ایمن» را برای شاخه های خورشید مستقر در پشت بام ها فراهم نمایند .


           

           

          مولدین فتوولتائیک وشبکه های توزیع برق
          پس ازانجام یک کارتیمی فشرده توسط کارشناسان شرکت توزیع نیروی برق مشهد وبامشارکت اساتید دانشگاه فردوسی مشهد، کتاب « مولدین فتوولتائیک و شبکه توزیع برق» تألیف ومنتشرشد. 
          این اثر علمی وکاربردی در192 صفحه به صورت دورنگ ودر قطع وزیری با شمارگان 1500 نسخه به چاپ رسیده که دارای پیش گفتار و 5 فصل است. مطالب عمده این کتاب عبارتنداز«فصل مباحث ولتاژی» شامل: وقوع اضافه ولتاژ، وقوع افت ولتاژ ، نامتعادلی ولتاژ، افزایش بیش ازحدعملکردتجهیزات خودکارموجود درشبکه. «فصل کیفیت توان» شامل: هارمونیک ها، تزریق جریان  DC، فلیکر. «فصل حفاظت واتصال کوتاه» شامل: مولدین فتوولتائیک وافزایش ظرفیت اتصال کوتاه شبکه، تأثیربرتنظیم رله های اضافه جریان ومنحنی فیوزها، تغییرپروفیل ولتاژوعملکرد رله های اضافه ولتاژ ، اثرات متقابل سیستم اتوریکلوزینگ و مولدین فتوولتائیک، اثرجزیره ای شدن، ظرفیت تجهیزات واضافه بار. «فصل سیستم زمین وحفاظت صاعقه» شامل: تعریف و لزوم اجرای سیستم زمین، انواع سیستم های توزیع از لحاظ نحوه اجرای سیستم زمین، چالش‌های پیش روی انواع سیستم‌های زمین، راهکارهای مقابله با چالش های مبحث زمین، اتصال زمین سیستم‌های فتوولتائیک، حفاظت صاعقه و اضافه‌ولتاژهای گذرا وهمچنین«فصل سازگاری الکترومغناطیسی» شامل: انواع تداخلات الکترومغناطیسی از لحاظ مکانیزم کوپلینگ، تداخل در اثر کوپلینگ خازنی، تداخل در اثر ترکیب کوپلینگ رسانا، خازنی و اندوکتیو، تداخل در اثر کوپلینگ تشعشی ناشی از ضربات صاعقه، بررسی اجزای یک سیستم فتوولتائیک متصل به زمین و تست سازگاری الکترومغناطیسی تجهیزات که به انضمام چک لیست سیستم‌های خورشیدی برای اتصال به شبکه سراسری برق و فهرست استانداردها و مراجع به زیورچاپ آراسته شده است. درپیش گفتاراین کتاب به قلم مهندس سعیدی می خوانیم:
          یکی از دانش هایی که امروز بیش از هر زمان دیگر برای استقرار سیستم تأمین انرژی پایدار الکتریکی بدان نیاز داریم آشنایی با دانش و فن آوری استفاده از منبع خدادادی خورشید است .
          استفاده از این منبع خدادادی علاوه بر ابعاد اقتصادی- امنیتی ، ابعاد مثبت زیست محیطی فراوانی نیزدارد . محیط زیستی که با زیاده خواهی ابنای بشر به ویژه در قرن اخیر، آسیب فراوانی دیده و نظام سلامت بشریت را هدف گرفته است .
          اما استفاده از این فن آوری کارآمد در جهت تولید انرژی پاک از یک منبع پاک، در صورتی که با تدابیر علمی و فنی و ایمنی همراه نباشد، ممکن است ضایعاتی را به خصوص در شبکه های توزیع برق کشور پدید آورد.
           

          در راستای گسترش فرهنگ کار با شبکه های برقدار فشار متوسط ، نخستین کتاب آموزشی و مصور« ابزارشناسی خط گرم» توسط گروه مؤلفین شرکت توزیع نیروی برق مشهد تهیه وانتشاریافت و باحضورمهندس نامجو،وزیرنیرو درغرفه نمایشگاه جانبی پانزدهمین کنفرانس توزیع رونمایی شد.
          این اثر که به صورت چهاررنگ ودر قطع وزیری با تیراژ 2000 نسخه به چاپ رسیده، شامل بخش های گوناگونی از جمله : پیدایش و سیر تحول خط گرم درجهان ، تاریخچه خط گرم در ایران، لغت نامه ومعرفی بیش از 130 قطعه و ابزار کاربردی مربوط به کارباشبکه های برق دار می باشد و حتی المقدوردرکنارهریک ازابزارهابه کدینگ بین المللی آنهانیز اشاره شده است.
          گفتنی است ویژگی بارز این کتاب تلفیق اطلاعات فنی خط گرم با ادبیات روان فارسی بوده و درمجموع، متون ترجمه شده کتاب شرکت A.B.Chance و همچنین دانش فنی مشاور خط گرم شرکت به گونه ای ویراستاری شده که برای کلاس های آموزشی سطح کارگری نیز به راحتی قابل مطالعه و یادگیری باشد.
           

          در راستای گسترش فرهنگ وترویج استفاده ازکابل خودنگهداروجایگزینی آن باسیم های مسی در شبکه های فشارضعیف و فشار متوسط ، نخستین کتاب مصّور وآموزشی کشورتحت عنوان « کابل خودنگهداروهادی روکش دار،راهی میان بُر،برای نوسازی وپایداری شبکه های توزیع »  توسط گروه مؤلفین شرکت توزیع نیروی برق مشهد تهیه وانتشاریافت.
          این اثر که به صورت چهاررنگ ودر قطع وزیری با تیراژ 2000 نسخه به چاپ رسیده، شامل بخش های گوناگونی از جمله : مشخصات فنی وساختارکابل خودنگهدار، معرفی تجهیزات ویراق آلات، ابزار وروش های اجرایی احداث وبهره برداری ازاین نوع شبکه هاو روش محاسبات مکانیکی می باشد.
          گفتنی است ویژگی بارز این کتاب تلفیق اطلاعات فنّی برق با ادبیات روان فارسی بوده و درمجموع به گونه ای ویراستاری شده که برای کلاس های آموزشی سطوح تکنیسینی وکارگری نیز قابل مطالعه و یادگیری باشد.
           

          در راستای گسترش فرهنگ ایمنی برق وترویج استفاده ازلوازم مربوطه ، نخستین کتاب آموزشی و مصور« تجهیزات ایمنی برق،فردی وگروهی» در شرکت توزیع نیروی برق مشهد تهیه وانتشاریافت.
          این اثر در224 صفحه به صورت چهاررنگ ودر قطع وزیری با تیراژ 3000 نسخه به چاپ رسیده است وشامل مباحث گوناگونی از جمله : معرفی لوازم حفاظت فردی وگروهی،لوازم ایمنی کاردرارتفاع و آشنایی بالوازم وابزارکاردستی برق کاران می باشد .
          گفتنی است ویژگی بارز این کتاب ارائه اطلاعات مربوط به تجهیزات ایمنی برق با تکیه برادبیات روان فارسی بوده و درمجموع، متون ترجمه شده ازمنابع لاتین و همچنین دانش فنی منابع داخلی آن به گونه ای ویراستاری شده که برای کلاس های آموزشی سطح کارگری نیز به راحتی قابل مطالعه و یادگیری باشد.
           

          در راستای گسترش فرهنگ اتوماسیون شبکه های توزیع برق وباانجام یک کارتیمی فشرده ، کتاب فنی وآموزشی« راهی ناگزیر» توسط گروه مؤلفین شرکت توزیع نیروی برق مشهد تهیه ومنتشرشد.
          این اثر در160 صفحه به صورت چهاررنگ ودر قطع وزیری با تیراژ 3000 نسخه به چاپ رسیده است وشامل مباحث عمده ای از جمله : انرژی های تأمین نشده درشبکه های برق وروش های کاهش آن ، طراحی سیستم اتوماسیون شبکه های توزیع برق ، مشخصات فنی تجهیزات اتوماسیون توزیع وهمچنین طراحی سیستماتیک شبکه مخابراتی اتوماسیون توزیع می باشد .
          گفتنی است ویژگی بارز این کتاب ارائه اطلاعات مربوط به اتوماسیون شبکه های توزیع برق ، با استفاده ازدانش فنی نوین هوشمندسازی شبکه هاوتکیه برتجربیات ناشی ازاستقرار این سیستم درشرکت توزیع نیروی برق مشهد می باشد.
           

          پس ازانتشارنخستین کتاب ابزارشناسی خط گرم درصنعت برق کشوروبه منظور ارائه دستورالعمل های جامع وکاربردی درجهت اجرای تعمیرات شبکه های توزیع به صورت برق دار، دوّمین کتاب فنی وآموزشی دراین زمینه نیزبا عنوان«خط گرم فرمان ازنزدیک»توسط شرکت توزیع نیروی برق مشهد تهیه ومنتشرشد.
          این اثر که در255 صفحه به صورت چهاررنگ ودر قطع وزیری با تیراژ 3000 نسخه به چاپ رسیده، مکتوب سازی آموزه های علمی وتجربیات اساتیدگرانقدر خط گرم کشورآقایان محمدنعمت زاده وکاظم عظیمیان می باشد.
          این کتاب شامل مباحث ویژه آشنایی بااصول ایمنی خط گرم،دستورالعمل قبل ازشروع به کار وهمچنین روش های اجرایی انواع عملیات اصلاح وبهینه سازی در شبکه های توزیع وتعمیرات خط گرم به روش«فرمان ازنزدیک» می باشدکه به زبانی شیوا درمعرض مطالعه وآموزش دست اندرکاران صنعت برق کشوروسایرعلاقه مندان قرارگرفته است.
           

          در راستای گسترش فرهنگ استفاده ازفن آوری های نوین درپست های زمینی توزیع برق وباانجام یک کارتیمی فشرده ، کتاب فنی وآموزشی پست سکویی (PAD-MOUNTED) راهی نو برای پیاده سازی و اجرای اقتصادی شبکه های توزیع برق تألیف ومنتشرشد.
          این اثر نفیس که در144 صفحه به صورت چهاررنگ ودر قطع وزیری با شمارگان 3000 نسخه به چاپ رسیده، دارای پیش گفتار و 7 فصل شامل مباحث عمده ای از جمله : معرفی پست سکویی(PAD-MOUNTED) ، تجهیزات ومتعلقات، حفاظت، آزمایش های مورد نیاز، راهی برای بومی سازی، تجزیه و تحلیل اقتصادی و ارائه نمونه استفاده عملی از پست مذکور می باشد وبه همراه تصاویر مربوطه به زیورچاپ آراسته شده است.
          گفتنی است ویژگی بارز این کتاب ارائه اطلاعات مفید درموردآشنایی باانواع پست های زمینی توزیع برق ، با هدف توسعه دانش فنی ذیربط و ذکرتجربیات موفق استقرار این سیستم درحوزه عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق مشهد می باشدکه علاوه بر منبعی برای کارشناسان شاغل در بخش توزیع صنعت برق کشور ، می تواند مورد استفاده کاربردی سایر علاقمندان نیزقرار گیرد .
           

          به منظورتوسعه فرهنگ آشنایی بامباحث هوشمندسازی شبکه های برق وپس ازانجام یک کارتیمی فشرده ، کتاب علمی- فنی «شبکه هوشمندبرق وچالش های آن» تألیف ومنتشرشد.
          این اثر نفیس که در288صفحه به صورت چهاررنگ ودر قطع وزیری با شمارگان 2000 نسخه به چاپ رسیده، دارای پیش گفتار و6 فصل است که شامل مباحث عمده ای از جمله : انگیزه‌ ایجاد شبکه‌های هوشمند برق، معرفی شبکه های هوشمند برق ، مدل مفهومی شبکه های هوشمندبرق ، زیرساخت مخابراتی شبکه های هوشمند برق ، معیار های توسعه شبکه هوشمند برق ، چالش های توسعه شبکه هوشمند برق می باشد وبه همراه تصاویر مربوطه به زیورچاپ آراسته شده است.
          دربخشی ازپیش گفتاراین کتاب آمده است: زیر بنای همه تحّولات متصور در آینده نزدیک در بخش توزیع '' هوشمندی شبکه های برق'' می باشد. این همه در حالی است که هنوز تصویر روشنی از '' هوشمندی شبکه ها'' وجود ندارد و گاهی دیده می شود که '' هوشمندی شبکه های برق'' از نظر مفهومی به '' اتوماسیون شبکه های توزیع'' و یا '' کنتور های AMI'' تنزل داده می شود در حالی که اتوماسیون شبکه های توزیع برق و کنتور های AMI لازمه وبنیان '' هوشمندی'' هستند، ولی مفهوم '' هوشمندی شبکه های توزیع برق'' فراتر از این می باشد.
           

مجموع بازدیدها :
15,688,550
تعداد بازدید امروز :
7,059
تعداد بازدید دیروز :
5,225
آخرین به روزرسانی :
1398/04/29 14:27
تعداد کاربران مهمان : 431
تعداد کاربر آنلاین : 0
نشانی: مشهد مقدس - بلوارخیام(جنوبی) - صندوق پستی 1115- 91735
تلفن: 31703-051
نمابر(فکس): 37681066-051
ایمیل: