تغییر رنگ پورتال
X
   
 
  • آخرین مناقصات و مزایده ها   توجه : در مناقصات محدود تنها در صورتی که دعوتنامه دریافت نموده اید حق شرکت در مناقصه را خواهید داشت در غیر این صورت اسناد را برداشت ننمایید

   توجه مهم : لطفا در آخرین تاریخ مهلت تحویل پاکات مجددا این صفحه را بازبینی فرمایید در صورت تغییر در بخش توضیحات تغییرات اعمال شده درج می گردد  • ردیف فایل اسناد نوع آخرین مهلت تحویل پاکات تاریخ بازگشایی پاکات شماره موضوع
   1 دریافت فایل عمومی ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ - ۱۲:۰۰:۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ - ۱۳:۰۰:۰۰ 98/6 تجدید مناقصه عمومی خرید انواع پد مانتد و RMU
   2 دریافت فایل فراخوان ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ - ۱۰:۰۰:۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ - ف/98/401 شناسایی پیمانکاران شماره برداری کنتوربرق و وصول مطالبات مشترکین امپری
   3 دریافت فایل عمومی ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ - ۱۲:۰۰:۰۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ - ۱۳:۰۰:۰۰ 98/9 خرید انواع کنتور تکفاز دیجیتالی
   4 دریافت فایل مناقصه ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ - ۱۲:۰۰:۰۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ - ۱۳:۰۰:۰۰ 98.7 خرید انواع کابل
   5 دریافت فایل مناقصه ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ - ۱۲:۰۰:۰۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ - ۱۳:۰۰:۰۰ 98.8 خرید سیم آلومینیوم فولاد روکشدار
   6 دریافت فایل مزایده ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ - ۱۴:۰۰:۰۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ - ۰۷:۳۰:۰۰ 98-105 فروش 33 قلم انواع کالای اسقاط
   7 دریافت فایل مزایده ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ - ۱۴:۰۰:۰۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ - ۰۷:۰۰:۰۰ 98-104 اجاره کارگاه ها و تجهیزات ساختمان مهندس حقگو رستمی
   8 دریافت فایل عمومی ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ - ۱۲:۰۰:۰۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ - ۱۳:۰۰:۰۰ 98-6 تمدید مناقصه عمومی خرید انواع پست پد مانتد و RMU
   9 دریافت فایل مزایده ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ - ۱۴:۰۰:۰۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ - ۰۷:۳۰:۰۰ 98/103 فروش 5 قلم انواع کالاهای اسقاط
   10 دریافت فایل عمومی ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ - ۱۱:۰۰:۰۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ - ۱۱:۰۰:۰۰ 98.401 انتـخاب پیمانـکار جهت ارائـه خدمات مهندسـی در حـوزه های IT و GIS در محدوده شرکت تـوزیع نیروی برق شهرستـان مشهد