تغییر رنگ پورتال
X
   
 
  • شماره تلفن های ضروری
   نام شماره تماس
   فوریتهای برق 121
   دبیر کمیته بحران و شرایط اضطراری 36050121
   دفتر معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ 37646336
   دیسپاچینگ توزیع 38655546
   38655526
   اداره اتفاقات و عملیات امور برق ناحیه 8 38590220
   حراست توزیع برق مشهد 37636006
   اتاق های برق حرم مطهر اتاق برق 1 : 32002495
   اتاق برق 2 : 32002196
   دبیرخانه خادمین حرم مطهر 09155114162
   37640097
  • کشیک حرم از تاریخ 27 اردیبهشت تا 16 تیر
   نام و نام خانوادگی شماره شناسایی محل کار تاریخ از ساعت تا ساعت توضیحات سایت وضعیت حضور
   مسلم قادری 77056 شرکت برق منطقه ای خراسان 1398-02-27 10:00:00 14:00:00
   2 حاضر
   مهدی روحبخش 75042 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد -ستاد 1398-02-27 10:00:00 14:00:00
   1 حاضر
   احمد شجاعی ارزنهی 22789 شرکت برق منطقه ای خراسان 1398-02-27 18:00:00 22:00:00
   2 حاضر
   هوشنگ ناطقی 63414 شرکت برق منطقه ای خراسان 1398-02-27 18:00:00 22:00:00
   1 حاضر
   محمود شکوهی 62077 شرکت برق منطقه ای خراسان 1398-02-28 18:00:00 22:00:00
   1 حاضر
   سیدعلیرضا حسینی 73180 شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی 1398-02-28 18:00:00 22:00:00
   2 حاضر
   بهرام موتمنی 62156 شرکت برق منطقه ای خراسان 1398-02-29 18:00:00 22:00:00
   2 حاضر
   هاشم معتکف 79010 شرکت برق منطقه ای خراسان 1398-02-29 18:00:00 22:00:00
   1 حاضر
   سیدمحمد حسینی 77020 شرکت برق منطقه ای خراسان 1398-02-30 18:00:00 22:00:00
   2 حاضر
   محمدرسول رنجبران 78016 شرکت برق منطقه ای خراسان 1398-02-30 18:00:00 22:00:00
   1 حاضر
   محمد شهابی 26061 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد - امور برق ناحیه 7 1398-02-31 18:00:00 22:00:00
   2 حاضر
   سعید محجوب 87063 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد - امور برق ناحیه 7 1398-02-31 18:00:00 22:00:00
   1 حاضر
   محمد رضا صالح کاشانی 64161 شرکت مهام شرق 1398-03-01 18:00:00 22:00:00
   2 حاضر
   محمد گلمکانی 80055 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد -ستاد 1398-03-01 18:00:00 22:00:00
   1 حاضر
   عبدالرضا بهلولی 26017 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد -ستاد 1398-03-02 18:00:00 24:00:00
   1 حاضر
   محسن هادیان حقیقی 99704 شرکت منیران 1398-03-02 18:00:00 24:00:00
   2 حاضر
   مسعود پردلی 45142 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد - امورنگهداری و تعمیرات شبکه های فشار متوسط 1398-03-02 18:00:00 24:00:00
   2 حاضر
   محمدرضا سرابی 86528 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد - امورنگهداری و تعمیرات شبکه های فشار متوسط 1398-03-02 18:00:00 24:00:00
   1 حاضر
   مهران قاسمپور 75040 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد -ستاد 1398-03-03 10:00:00 14:00:00
   1 حاضر
   ایرج لایق خیرآبادی 74010 شرکت رانیر 1398-03-03 10:00:00 14:00:00
   2 حاضر
   حامد مشکینی 33739 شرکت منیران 1398-03-03 18:00:00 22:00:00
   1 حاضر
   حمید طالبی 97021 شرکت آذرخش 1398-03-03 18:00:00 24:00:00
   2 حاضر
   محمد ایزدی 68138 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد - امور برق ناحیه 8 1398-03-04 18:00:00 24:00:00
   1 حاضر
   طه حوری 45141 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد - امورنگهداری و تعمیرات شبکه های فشار متوسط 1398-03-04 18:00:00 24:00:00
   2 حاضر
   سعید توکلی قوچانی 97463 شرکت مهام شرق 1398-03-04 18:00:00 24:00:00
   1 حاضر
   محمد رضا صالح کاشانی 64161 شرکت مهام شرق 1398-03-04 18:00:00 24:00:00
   1 حاضر
   رضا جلائیان وحیدی 97769 شرکت مهام شرق 1398-03-05 08:00:00 14:00:00
   2 حاضر
   رضا سروری 84707 امور نت فشارضعیف شرق 1398-03-05 08:00:00 14:00:00
   1 حاضر
   محمدرضا پردل 97017 شرکت آذرخش 1398-03-05 18:00:00 24:00:00
   1 حاضر
   حمیدرضا هجربر 86511 امور نت فشارضعیف غرب 1398-03-05 18:00:00 24:00:00
   1 حاضر
   مصطفی پور محمدی 86512 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد امور برق ناحیه 2 1398-03-05 18:00:00 24:00:00
   2 حاضر
   سیدمهدی صلواتی 45169 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد - امورنگهداری و تعمیرات شبکه های فشار متوسط 1398-03-05 18:00:00 24:00:00
   2 حاضر
   علی علی آبادی 48231 امور نت فشارضعیف شرق 1398-03-06 18:00:00 24:00:00
   1 حاضر
   سلیم سرگل زهی 87050 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد - امور برق ناحیه 9 1398-03-06 18:00:00 24:00:00
   1 حاضر
   محمدعلی جامی مولید 26063 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد - امور برق ناحیه 3 1398-03-06 18:00:00 24:00:00
   2 حاضر
   حیدرعلی شجاعی 72205 شرکت مهام شرق 1398-03-06 18:00:00 24:00:00
   2 حاضر
   سعید توکلی 11189 شرکت برق منطقه ای خراسان 1398-03-07 18:00:00 22:00:00
   1 حاضر
   حسن نوربخش 76068 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد - امور برق ناحیه 3 1398-03-07 18:00:00 22:00:00
   2 حاضر
   رامین صردی 75032 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد - امور برق ناحیه 5 1398-03-08 18:00:00 22:00:00
   2 حاضر
   وحید باغیشنی 78096 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد - امور برق ناحیه 4 1398-03-08 18:00:00 22:00:00
   1 حاضر
   غلامرضا نوتاش 63010 شرکت برق منطقه ای خراسان 1398-03-09 18:00:00 22:00:00
   1 حاضر
   علیرضا سلمانیان شفا 26038 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد -ستاد 1398-03-09 18:00:00 22:00:00
   2 حاضر
   حسینعلی دیندار 78093 شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی 1398-03-10 10:00:00 14:00:00
   1 حاضر
   مهدی مظاهری 66132 شرکت برق منطقه ای خراسان 1398-03-10 10:00:00 14:00:00
   2 حاضر
   محمد نژاد حسین 99093 شرکت منیران 1398-03-10 18:00:00 22:00:00
   2 حاضر
   علی خانی 99527 شرکت برق منطقه ای خراسان 1398-03-10 18:00:00 22:00:00
   1 حاضر
   حسین میرزایی 13080 شرکت نیروگاههای گازی 1398-03-11 18:00:00 22:00:00
   2 حاضر
   محسن ذبیحی 74100 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد -ستاد 1398-03-11 18:00:00 22:00:00
   1 حاضر
   محمدکریم خموشی 76128 شرکت برق منطقه ای خراسان 1398-03-12 18:00:00 22:00:00
   1 حاضر
   مجید سعادتمند 68109 شرکت برق منطقه ای خراسان 1398-03-12 18:00:00 22:00:00
   2 حاضر
   عباسعلی دهقان 97055 شرکت مهام شرق 1398-03-13 18:00:00 24:00:00
   2 حاضر
   محمود نظری 80041 نیروگاه خیام 1398-03-13 18:00:00 22:00:00
   2 حاضر
   محمد آهو آتشین 74010 شرکت برق منطقه ای خراسان 1398-03-14 09:00:00 14:00:00
   2 حاضر
   مرتضی نیکوکار 97030 شرکت منیران 1398-03-14 09:00:00 14:00:00
   1 حاضر
   حسین علی نوابی 78075 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد -رئیس اداره برق روستایی منطقه شرق 1398-03-14 18:00:00 24:00:00
   2 حاضر
   محمد زنگنه زاده 91223 شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی 1398-03-14 18:00:00 22:00:00
   1 حاضر
   علی دهنوئی 48716 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد - امور برق ناحیه 8 1398-03-14 18:00:00 24:00:00
   1 حاضر
   محمود جلائیان زعفرانی 61116 شرکت آذرخش 1398-03-14 18:00:00 22:00:00
   2 حاضر
   محمدحسن چهره 12089 شرکت برق منطقه ای خراسان 1398-03-15 05:00:00 09:00:00
   1 حاضر
   محمدرضا متولی زاده 97023 شرکت توانیر 1398-03-15 05:00:00 09:00:00
   2 حاضر
   غلام علی عجمی نژاد 72112 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد - امور برق ناحیه 4 1398-03-15 18:00:00 24:00:00
   2 حاضر
   علی عجمی 79176 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد - امورنگهداری و تعمیرات شبکه های فشار متوسط 1398-03-15 18:00:00 24:00:00
   1 حاضر
   محمدتقی قنبری 62126 شرکت آذرخش 1398-03-15 18:00:00 24:00:00
   1 حاضر
   حمیدرضا رضانیا 30295 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد - امور برق ناحیه 8 1398-03-15 18:00:00 24:00:00
   2 حاضر
   سیداحمد حسینی 65154 نیروگاه شریعتی 1398-03-16 10:00:00 14:00:00
   1 حاضر
   عسکر عسگرزاده 75049 شرکت مهام شرق 1398-03-16 10:00:00 14:00:00
   2 حاضر
   جواد سرگلزایی 86524 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد - امورنگهداری و تعمیرات شبکه های فشار متوسط 1398-03-16 18:00:00 22:00:00
   2 حاضر
   حسین سروش مهر 97362 شرکت آذرخش 1398-03-16 18:00:00 22:00:00
   1 حاضر
   محمد رضا ناصح 8888 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد - امور برق ناحیه 8 1398-03-17 10:00:00 14:00:00
   2 حاضر
   کامبیز ملا زاده 75095 شرکت برق منطقه ای خراسان 1398-03-17 18:00:00 22:00:00
   2 حاضر
   علی نژاد موسی 78035 شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی 1398-03-17 18:00:00 22:00:00
   1 حاضر
   محمد برزوئی 79012 شرکت برق منطقه ای خراسان 1398-03-18 18:00:00 22:00:00
   2 حاضر
   محمد علی نورایی 63200 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد -ستاد 1398-03-18 18:00:00 22:00:00
   1 حاضر
   حسین علی آبادی 26 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد -ستاد 1398-03-19 18:00:00 22:00:00
   1 حاضر
   سید حسین ابوالفضلی 86529 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد -ستاد 1398-03-19 18:00:00 22:00:00
   2 حاضر
   محسن قلعه نویی 72136 شرکت مهام شرق 1398-03-20 18:00:00 22:00:00
   2 حاضر
   احمد شهریاری 67059 شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی 1398-03-20 18:00:00 22:00:00
   1 حاضر
   محمدعلی فارسیان 86504 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد - امور برق ناحیه 9 1398-03-21 18:00:00 22:00:00
   1 حاضر
   محمد مرادی میانکوهی 1990 شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه 1398-03-21 18:00:00 22:00:00
   2 حاضر
   عباس عزیزی 68005 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد - امور برق ناحیه 3 1398-03-22 18:00:00 22:00:00
   1 حاضر
   قاسم بنی خزاعی 48235 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد - امور برق ناحیه 8 1398-03-22 18:00:00 22:00:00
   2 حاضر
   محمد رضا ناصح 8888 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد - امور برق ناحیه 8 1398-03-23 18:00:00 22:00:00
   2 حاضر
   سیداحمد میر مجتبایی 77009 شرکت مهام شرق 1398-03-23 18:00:00 22:00:00
   1 حاضر
   محمد پرکار 86514 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد -ستاد 1398-03-24 10:00:00 14:00:00
   2 حاضر
   مهدی حکمت 69129 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد -ستاد 1398-03-24 10:00:00 14:00:00
   2 حاضر
   ایرج ذاکر عنبرانی 79016 شرکت برق منطقه ای خراسان 1398-03-24 18:00:00 22:00:00
   1 حاضر
   سیدهادی موسوی نژاد 12889 شرکت برق منطقه ای خراسان 1398-03-24 18:00:00 22:00:00
   2 حاضر
   علیرضا کسائیان نائینی 33736 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد - امور برق ناحیه 3 1398-03-25 18:00:00 22:00:00
   2 حاضر
   محمدصادق مصدق 73136 شرکت برق منطقه ای خراسان 1398-03-25 18:00:00 22:00:00
   1 حاضر
   حنیف رضا یوف تاتاری 26052 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد - امور نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه شبکه های فشار ضعیف 1398-03-26 18:00:00 22:00:00
   1 حاضر
   مرتضی ساسانی 73126 شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی 1398-03-26 18:00:00 22:00:00
   2 حاضر
   علیرضا صبوری 78151 شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی 1398-03-27 18:00:00 22:00:00
   2 حاضر
   عزت اله فیاض 68102 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد -ستاد 1398-03-27 18:00:00 22:00:00
   2 حاضر
   امیررضا تجدد 83002 شرکت برق منطقه ای خراسان 1398-03-28 18:00:00 22:00:00
   2 حاضر
   سیدجواد موسوی حصار 77059 شرکت برق منطقه ای خراسان 1398-03-28 18:00:00 22:00:00
   1 حاضر
   سعید نصری 67766 شرکت مهام شرق 1398-03-29 18:00:00 22:00:00
   1 حاضر
   سید محمود باقری 3229 شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه 1398-03-29 18:00:00 22:00:00
   2 حاضر
   سیدعلیرضا باشی ازغدی 80020 مدیر امور نت فشارضعیف شرق 1398-03-30 18:00:00 22:00:00
   2 حاضر
   جواد قربان زاده مقدم 79172 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد - امورنگهداری و تعمیرات شبکه های فشار متوسط 1398-03-30 18:00:00 22:00:00
   1 حاضر
   محمود نیائی منش 81251 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد - امور برق ناحیه 10 1398-03-31 10:00:00 14:00:00
   1 حاضر
   محمدرضا توکلی 86526 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد -ستاد 1398-03-31 10:00:00 14:00:00
   2 حاضر
   جعفر جعفری 65055 شرکت برق منطقه ای خراسان 1398-03-31 18:00:00 22:00:00
   2 حاضر
   هوشنگ شهبازی فر 89002 شرکت برق منطقه ای خراسان 1398-03-31 18:00:00 22:00:00
   1 حاضر
   مالک رضایی 77015 شرکت برق منطقه ای خراسان 1398-04-01 18:00:00 22:00:00
   2 حاضر
   قاسم نوبخت 68158 شرکت برق منطقه ای خراسان 1398-04-01 18:00:00 22:00:00
   1 حاضر
   رضا وهاب رجایی 70108 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد -ستاد 1398-04-02 18:00:00 22:00:00
   2 حاضر
   محمد اسماعیلی 45107 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد - امورنگهداری و تعمیرات شبکه های فشار متوسط 1398-04-02 18:00:00 22:00:00
   1 حاضر
   مرتضی محمدی آبیز 12389 شرکت برق منطقه ای خراسان 1398-04-03 18:00:00 22:00:00
   1 حاضر
   سیدعلیرضا حسین زاده مقدم 73006 شرکت برق منطقه ای خراسان 1398-04-03 18:00:00 22:00:00
   2 حاضر
   احمد اسدی 811655 شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی 1398-04-04 18:00:00 22:00:00
   1 حاضر
   عباس آذری 75062 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد -ستاد 1398-04-04 18:00:00 22:00:00
   2 حاضر
   داود منظور 8568 شرکت توانیر 1398-04-05 18:00:00 22:00:00
   2 حاضر
   محمد شعبانیان 67234 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد -ستاد 1398-04-05 18:00:00 22:00:00
   2 حاضر
   حسین حجازی 71062 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد -ستاد 1398-04-05 18:00:00 22:00:00
   2 حاضر
   سیدمهدی میرزائی 78080 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد - امور برق ناحیه 8 1398-04-06 18:00:00 22:00:00
   2 حاضر
   جواد ممدوحی 86521 اداره برق رضویه 1398-04-06 18:00:00 22:00:00
   2 حاضر
   ناصر کاشانی 64103 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد -ستاد 1398-04-07 10:00:00 14:00:00
   1 حاضر
   علی سعیدی 66053 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد -ستاد 1398-04-07 10:00:00 14:00:00
   2 حاضر
   مجید آبکوهی ویرانی 97495 شرکت مهام شرق 1398-04-07 18:00:00 24:00:00
   1 حاضر
   فرهاد امین 26037 اداره برق مهرگان 1398-04-07 18:00:00 24:00:00
   1 حاضر
   علی سرگلزائی خمر 45103 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد - امورنگهداری و تعمیرات شبکه های فشار متوسط 1398-04-07 18:00:00 24:00:00
   2 حاضر
   سید شهاب مرتضوی 64111 شرکت مهام شرق 1398-04-07 18:00:00 24:00:00
   2 حاضر
   محمود زینلی 76043 شرکت مهام شرق 1398-04-08 09:00:00 14:00:00
   2 حاضر
   مجتبی داوودی منش 86505 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد - امور برق ناحیه 8 1398-04-08 09:00:00 14:00:00
   1 حاضر
   محمدعلی احمدی 75063 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد - امورنگهداری و تعمیرات شبکه های فشار متوسط 1398-04-08 18:00:00 24:00:00
   1 حاضر
   مرتضی اعظمی 48710 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد - امور برق ناحیه 8 1398-04-08 18:00:00 24:00:00
   2 حاضر
   جواد فهیمی راد 45112 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد - امورنگهداری و تعمیرات شبکه های فشار متوسط 1398-04-08 18:00:00 24:00:00
   2 حاضر
   مهدی محمدزاده 72063 شرکت مهام شرق 1398-04-08 18:00:00 24:00:00
   1 حاضر
   مصطفی لگزیان 680104 شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی 1398-04-09 18:00:00 22:00:00
   2 حاضر
   ابراهیم سعید زاده امیری 426177 شرکت مشانیر 1398-04-09 18:00:00 22:00:00
   1 حاضر
   ابوالفضل سیدی مودب 77002 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد -ستاد 1398-04-10 18:00:00 22:00:00
   2 حاضر
   محمدجواد حیدری 92030 شرکت برق منطقه ای خراسان 1398-04-10 18:00:00 22:00:00
   1 حاضر
   علیرضا سهیلی 80059 شرکت برق منطقه ای خراسان 1398-04-11 18:00:00 22:00:00
   1 حاضر
   حسن حشمتی 78150 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد -ستاد 1398-04-11 18:00:00 22:00:00
   2 حاضر
   منصور سعیدی 426117 شرکت مشانیر 1398-04-12 18:00:00 22:00:00
   1 حاضر
   محمد محمدی 77055 شرکت برق منطقه ای خراسان 1398-04-12 18:00:00 22:00:00
   2 حاضر
   سیدحسین صبور داوودیان 67059 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد - امور برق ناحیه 7 1398-04-13 18:00:00 22:00:00
   2 حاضر
   محمدتقی زرنشان 78022 شرکت برق منطقه ای خراسان 1398-04-13 18:00:00 22:00:00
   1 حاضر
   عبدالرضا میرنژاد 97203 شرکت آذرخش 1398-04-14 10:00:00 14:00:00
   2 حاضر
   تقی احسانی مهر 79026 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد -ستاد 1398-04-14 10:00:00 14:00:00
   1 حاضر
   جواد کامران نیا 10589 شرکت برق منطقه ای خراسان 1398-04-14 18:00:00 22:00:00
   1 حاضر
   حسن طاهری 78029 شرکت برق منطقه ای خراسان 1398-04-14 18:00:00 22:00:00
   2 حاضر
   سید صالح اسلام انوار 70062 شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی 1398-04-15 18:00:00 22:00:00
   1 حاضر
   پیام محمدیان یزدی 26050 شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد - امور نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه شبکه های فشار ضعیف 1398-04-15 18:00:00 22:00:00
   1 حاضر
   حسین اردکانی 7504 شرکت توزیع نیروی برق نواحی استان تهران 1398-04-16 18:00:00 22:00:00
   1 حاضر
   فرهاد ورپشتی 15712 شرکت توزیع نیروی برق نواحی استان تهران 1398-04-16 18:00:00 22:00:00
   2 حاضر