1397/10/30
  •    
    • پست های سازمان
     • مدیر عامل

      علی سعیدی
      پست الکترونیکی :
      نشانی : بلوارخیام(جنوبی) - صندوق پستی 1115- 91735

     • معاونت برنامه ریزی و تحقیقات

      محسن ذبیحی
      پست الکترونیکی :
      نشانی : بلوارخیام(جنوبی) - صندوق پستی 1115- 91735

     • قائم مقام مدیرعامل در منطقه غرب مشهد

      مهدِی حکمت
      پست الکترونیکی :
      نشانی : بلوارخیام(جنوبی) - صندوق پستی 1115- 91735

     • قائم مقام مدیرعامل در منطقه شرق مشهد

      رضا وهاب رجائی
      پست الکترونیکی :
      نشانی : خیابان هفده شهریور 15 صندوق پستی 9166774877

     • معاونت فروش و خدمات مشترکین

      سید حمیدرضا شریعت داودی
      پست الکترونیکی :
      نشانی : بلوارخیام(جنوبی) - صندوق پستی 1115- 91735

     • معاونت مهندسی

      عزت الله فیاض
      پست الکترونیکی :
      نشانی : بلوارخیام(جنوبی) - صندوق پستی 1115- 91735

     • معاونت مالی و پشتیبانی

      محمد شعبانیان
      پست الکترونیکی :
      نشانی : بلوارخیام(جنوبی) - صندوق پستی 1115- 91735

     • معاونت منابع انسانی

      نشانی : بلوارخیام(جنوبی) - صندوق پستی 1115- 91735

     • معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ

      محمد حسین مشکینی
      پست الکترونیکی :
      نشانی : بلوارشهدای هفتم تیر( آب و برق)- بعد ازمیدان- ابتدای بلوارهنر - صندوق پستی 9178185541

     • مدیریت امور بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات

      علیرضا آزموده فر
      پست الکترونیکی :
      نشانی : بلوارخیام(جنوبی) - صندوق پستی 1115- 91735

     • مدیر دفتر برنامه ریزی و بودجه

      فرهاد کریمی
      پست الکترونیکی :
      نشانی : بلوارخیام(جنوبی) - صندوق پستی 1115- 91735

     • مدیر دفتر مهندسی و نظارت

      محمود پورباقری شهری
      پست الکترونیکی :
      نشانی : بلوارخیام(جنوبی) - صندوق پستی 1115- 91735

     • مدیر دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری

      محمد مسعود ثناگر دربانی
      پست الکترونیکی :
      نشانی : بلوارخیام(جنوبی) - صندوق پستی 1115- 91735

     • مدیر دفتر تحقیقات

      سعید علیشاهی
      پست الکترونیکی :
      نشانی : خیابان هفده شهریور 15 صندوق پستی 9166774877

     • مدیر دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات

      شاهرخ حسین زاده
      پست الکترونیکی :
      نشانی : بلوارخیام(جنوبی) - صندوق پستی 1115- 91735

     • مدیر دفتر بازار برق

      علی یکتاِی
      پست الکترونیکی :
      نشانی : بلوارشهدای هفتم تیر( آب و برق)- بعد ازمیدان- ابتدای بلوارهنر - صندوق پستی 9178185541

     • مدیر دفتر کنترل برنامه و پروژه

      سید محمد هادی سیدی
      پست الکترونیکی :
      نشانی : بلوارخیام(جنوبی) - صندوق پستی 1115- 91735

     • مدیر دفتر ایمنی ، بهداشت و محیط زیست

      رضا نیک پیام
      پست الکترونیکی :
      نشانی : بلوارشهدای هفتم تیر( آب و برق)- بعد ازمیدان- ابتدای بلوارهنر - صندوق پستی 9178185541

     • مدیر دفتر مدیریت دارایی های فیزیکی

      حسن حشمتی
      پست الکترونیکی :
      نشانی : بلوارشهدای هفتم تیر( آب و برق)- بعد ازمیدان- ابتدای بلوارهنر - صندوق پستی 9178185541

     • مدیر دفتر نظارت بر خدمات مشترکین

      محمد گلمکانی
      پست الکترونیکی :
      نشانی : بلوارخیام(جنوبی) - صندوق پستی 1115- 91735

     • مجری طرح کاهش تلفات

      مهران قاسم پور
      پست الکترونیکی :

     • مدیر امور دیسپاچینگ و فوریتهای برق

      احسان جواهری
      پست الکترونیکی :
      نشانی : بلوارشهدای هفتم تیر( آب و برق)- بعد ازمیدان- ابتدای بلوارهنر - صندوق پستی 9178185541

     • مدیر دفتر نظارت بر فروش و وصول مطالبات

      مجتبی کفشدارطوسی
      پست الکترونیکی :
      نشانی : بلوارخیام(جنوبی) - صندوق پستی 1115- 91735

     • مدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه گیری

      مرتضی نجفی نیا
      پست الکترونیکی :
      نشانی : قاسم آباد- بلوار شاهد- میدان مادر ، صندوق پستی 9187138769

     • مدیر دفتر مدیریت مصرف

      سیده معصومه مرادی
      پست الکترونیکی :
      نشانی : قاسم آباد- بلوار شاهد- میدان مادر ، صندوق پستی 9187138769

     • مدیر دفتر اطلاعات شبکه (GIS)

      مهدی روحبخش
      پست الکترونیکی :
      نشانی : بلوارخیام(جنوبی) - صندوق پستی 1115- 91735

     • مدیر دفتر حراست و امور محرمانه

      ابوالفضل مرکبی
      پست الکترونیکی :
      نشانی : بلوارخیام(جنوبی) - صندوق پستی 1115- 91735

     • مدیریت مالی

      حسین حجازی
      پست الکترونیکی :
      نشانی : بلوارخیام(جنوبی) - صندوق پستی 1115- 91735

     • مدیر امور نظارت بر خدمات عمومی

      حسین وفایی
      پست الکترونیکی :
      نشانی : بلوارخیام(جنوبی) - صندوق پستی 1115- 91735

     • مدیر امور تدارکات

      حمید اسماعیل زاده طبسی
      پست الکترونیکی :
      نشانی : بلوارخیام(جنوبی) - صندوق پستی 1115- 91735

     • مدیر دفتر سازماندهی و طبقه بندی مشاغل

      حسین جمالی
      پست الکترونیکی :
      نشانی : بلوارخیام(جنوبی) - صندوق پستی 1115- 91735

     • مدیر دفتر آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی

      محمدرضا هدایتی زاده
      پست الکترونیکی :
      نشانی : بلوارخیام(جنوبی) - صندوق پستی 1115- 91735

     • مدیر دفتر هیات مدیره و مدیرعامل

      مهران پورحسین
      پست الکترونیکی :
      نشانی : بلوارخیام(جنوبی) - صندوق پستی 1115- 91735


     • مدیر دفتر روابط عمومی

      علیرضا کاشی
      پست الکترونیکی :
      نشانی : بلوارخیام(جنوبی) - صندوق پستی 1115- 91735

     • مدیر امور نگهداری و تعمیرات گرم شبکه فشار متوسط منطقه شرق مشهد

      علیرضا سکندری
      پست الکترونیکی :
      نشانی : ابتدای جاده سرخس – نرسیده به پل میدان شهید عباسپور – مقابل شرکت گاز

     • مدیر دفتر حقوقی

      مجتبی معنوی عطار
      پست الکترونیکی :
      نشانی : بلوارخیام(جنوبی) - صندوق پستی 1115- 91735

     • مدیر امور کارکنان

      سید ابوالفضل سیدی مودب
      پست الکترونیکی :
      نشانی : بلوارخیام(جنوبی) - صندوق پستی 1115- 91735

     • مدیر دفتر تلفیق و تحلیل اطلاعات مالی

      جلیل عمرانی
      پست الکترونیکی :

     • مدیر دفتر تمرکز وجوه و مدیریت درآمد

      سید علی موسوی
      پست الکترونیکی :

     • مدیر امور هوشمندسازی و اتوماسیون شبکه

      رامین افشار
      پست الکترونیکی :
      نشانی : بلوارشهدای هفتم تیر( آب و برق)- بعد ازمیدان- ابتدای بلوارهنر - صندوق پستی 9178185541

     • مدیر دفتر نظارت بر سازندگان و تامین کنندگان

      محسن ابوترابی
      پست الکترونیکی :
      نشانی : بلوار وکیل آباد – بلوار صیاد شیرازی – صیاد شیرازی 35

     • مدیر امور برق ناحیه یک

      رضا باوفاطوسی
      پست الکترونیکی :
      نشانی : چهارراه مقدم طبرسی-ابتدای خیابان آیت الله کاشانی

     • مدیر امور برق ناحیه دو

      حسین معرفی
      پست الکترونیکی :
      نشانی : مشهد- بلوار شهید شیرودی

     • مدیر امور برق ناحیه سه

      حسن نوربخش
      پست الکترونیکی :
      نشانی : بلوار خیام (جنوبی) - جنب اداره صنایع

     • مدیر امور برق ناحیه چهار

      وحید باغیشینی
      پست الکترونیکی :
      نشانی : بلوار عبدالمطلب - نبش عبدالمطلب30

     • مدیر امور برق ناحیه پنج

      رامین صردی
      پست الکترونیکی :
      نشانی : بلوار آب وبرق -بعدازمیدان ابتدای بلوارهنر

     • مدیر امور برق ناحیه شش

      محمد هادی ذاکر تولایی
      پست الکترونیکی :
      نشانی : بلوارامت - میدان میرزاکوچک خان

     • مدیر امور برق ناحیه هفت

      سید حسین صبورداودیان
      پست الکترونیکی :
      نشانی : قاسم آباد- بلوار شاهد- میدان مادر

     • مدیر امور برق ناحیه هشت

      سید مهدی میرزایی
      پست الکترونیکی :
      نشانی : خیابان هفده شهریور-هفده شهریور15

     • مدیر امور برق ناحیه نه

      حسین آردم
      پست الکترونیکی :
      نشانی : بلوار توس - توس 64 (خیابان ثنایی) - بین ثنایی 1 و 3

     • مدیر امور برق ناحیه طرقبه و شاندیز

      محمود نیایی منش
      پست الکترونیکی :
      نشانی : شاندیز- میدان شهدا- ابتدای بلوارمیرزاجوادآقای تهرانی -کدپستی 54171-9356

     • رئیس اداره برق رضویه

      حسینعلی نوابی
      پست الکترونیکی :
      نشانی : کیلومتر 5 جاده سرخس – شهر رضویه – ابتدای خیابان رضوان

     • رئیس اداره برق توس

      بهمن صداقت
      پست الکترونیکی :
      نشانی : جاده کلات – کیلومتر 8 دوربرگردان – مقابل کارخانه جامعه – کلاکوب

     • رییس اداره برق مهرگان

      امیراحسان فاضلی
      پست الکترونیکی :
      نشانی : جاده کارخانه سیمان-خیابان حکمت-حکمت 28

     • رییس اداره برق ملک آباد

      احسان ملک مطیعی
      پست الکترونیکی :
      نشانی : بخش احمدآباد – شهر ملک آباد – انتهای بلوار ثامن – جنب میدان بهارستان

     • مجری طرح نیرو رسانی و تملک دارایی و انرژی های خورشیدی

      عباس آذری
      پست الکترونیکی :

     • مدیر امور نگهداری و تعمیرات گرم شبکه فشار متوسط منطقه غرب مشهد

      محمد علی احمدی
      پست الکترونیکی :
      نشانی : میدان قائم - نبش آزادی ۵۰

     • مدیر امور نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه شبکه فشار ضعیف منطقه غرب مشهد

      محمد صادق پور
      پست الکترونیکی :
      نشانی : بلوار فکوری – نبش فکوری 5

     • مدیر امور نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه شبکه فشار ضعیف منطقه شرق مشهد

      علیرضا باشی
      پست الکترونیکی :
      نشانی : میدان میرزاکوچک خان – امور برق ناحیه شش – طبقه همکف

مجموع بازدیدها : 15,008,896
تعداد بازدید امروز : 925
تعداد بازدید دیروز : 2,467
آخرین به روزرسانی : 13:41  1397/10/30
تعداد کاربران مهمان : 128
تعداد کاربران آن لاین : 2
نشانی: مشهد مقدس - بلوارخیام(جنوبی) - صندوق پستی 1115- 91735
تلفن: 31703-051
نمابر(فکس): 37681066-051
ایمیل: