تغییر رنگ پورتال
X
   
 
  • با خلاقیت و نوآوری و با انجام تعداد 34752 مورد عملیات سرویس و تعمیرات پیشگیرانه پست های زمینی و هوایی فشار متوسطشرکت توزیع برق مشهد موفق شد از خاموشی برق مشترکین به میزان 9413 مگاوات ساعت جلوگیری بعمل آورد.

   با خلاقیت و نوآوری و با انجام تعداد 34752 مورد عملیات سرویس و تعمیرات پیشگیرانه پست های زمینی و هوایی فشار متوسطشرکت توزیع برق مشهد موفق شد از خاموشی برق مشترکین به میزان 9413 مگاوات ساعت جلوگیری بعمل آورد.

   با خلاقیت و نوآوری و با انجام تعداد 34752 مورد عملیات سرویس و تعمیرات پیشگیرانه پست های زمینی و هوایی فشار متوسطشرکت توزیع برق مشهد موفق شد از خاموشی برق مشترکین          به میزان 9413 مگاوات ساعت جلوگیری بعمل آورد.


   جلوگیری از اعمال خاموشی خواسته در شبکه فشار متوسط همواره یکی از استراتژی های مهم واصولی شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد بوده است.پس از تصمیم شرکت مبنی بر جلوگیری از اعمال خاموشی خواسته در شبکه فشار متوسط(درسال 89) برنامه سازماندهی تجهیزات و آموزش نیروی انسانی شبکه های فشار متوسط هوایی به صورت جدی در راستای اجرای فعالیت های سرویس وتعمیرات پیشگیرانه بصورت برقدار در سال 90 آغاز گردید.

   با خلاقیت و نوآوری و با انجام تعداد 34752 مورد عملیات سرویس و تعمیرات پیشگیرانه پست های زمینی و هوایی فشار متوسط
   شرکت توزیع برق مشهد موفق شد از خاموشی برق مشترکین به میزان 9413 مگاوات ساعت جلوگیری بعمل آورد.
    
    جلوگیری از اعمال خاموشی خواسته در شبکه فشار متوسط همواره یکی از استراتژی های مهم واصولی شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد بوده است.پس از تصمیم شرکت مبنی بر جلوگیری از اعمال خاموشی خواسته در شبکه  فشار متوسط(درسال 89) برنامه سازماندهی تجهیزات و آموزش نیروی انسانی شبکه های فشار متوسط هوایی به صورت جدی   در راستای اجرای فعالیت های سرویس وتعمیرات پیشگیرانه بصورت برقدار در سال 90 آغاز گردید.
   مهندس اشرف زاده مدیر امور نگهداری و تعمیرات شبکه های فشار متوسط در این زمینه اظهار داشت :در سال 90 خلاء عدم اعمال خاموشی در پست های هوایی و زمینی فشار متوسط مشاهده شد اما با توجه به دستور صریح      مدیریت شرکت مبنی بر اینکه به هر طریقی که امکان دارد اجرای تعمیرات پیشگیرانه سرویس و نگهداری  پست های زمینی و هوایی به صورت برقدار انجام شود. لذا با همت همکاران پرتلاش و خلاق امور و نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه شبکه های فشار متوسط و با استفاده از ابزار و تجهیزات استاندارد مورد استفاده در شبکه های فشار متوسط هوایی اقدام به نو آوری و طراحی ابزارهای خط گرم جهت پست های زمینی وهوایی، حداقل 21 نوع ابزار تخصصی خط گرم به تعداد  10 ست ویژه پست های زمینی و هوایی طراحی و ساخته شد و از نظر کنترل فنی و ایمنی نیز مورد آزمایش قرار گرفت؛ وی اضافه نمود: گروههای اجرایی باکسب آموزشهای تخصصی در چندین مرحله و بهره مندی از اساتید مجرب از سال 91 اقدام به اجرای سرویس و تعمیرات پیشگیرانه پست های زمینی و هوایی فشار متوسط به صورت برقدار نمودند. در ادامه مهندس احمدی مدیر امور نگهداری و تعمیرات شبکه های فشار متوسط غرب مشهد با بیان اینکه مجموع فرآیندها باعث شد تا ما در انجام سرویس،نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه پست ها، خاموشی کمتری را به مشترک اعمال کنیم به گونه ای که طی 2 سال یاد شده با انجام 34752 مورد عملیات  سرویس و تعمیرات پیشگیرانه پست های زمینی و هوایی فشارمتوسط به صورت برقدار درشهرستان مشهد از خاموشی9413مگاوات ساعت برق جلوگیری بعمل آید .
   وی در ادامه افزود : این اقدامات حدود 60 درصد از سرویس وتعمیرات پیشگیرانه پست ها را بصورت گرم پوشش می دهد و مسئولین شرکت و کلیه کارکنان این امور تلاش می کنند تا با ارتقای آموزش های تخصصی حتی با استفاده از اساتید خارج از کشور این میزان به 100 درصد برسد .
   ایشان در ادامه با اشاره به این که سرویس وتعمیرات پیشگیرانه بیش از 1300 پست زمینی              و10000 پست هوایی فشار متوسط تحت پوشش این امور است گفت : در طول سالهای 91و92            تعداد 6677 مورد سرویس ،آچارکشی و غبار زدایی پست های زمینی فشار متوسط و تعداد 3702 مورد سرویس و غبار زدایی  سوئیچ خانه های فشار متوسط بصورت برقدار انجام شده است .
   مهندس اشرف زاده از تعداد 10918 مورد نمونه برداری روغن ترانسفورماتورهای توزیع،     تعداد 749 مورد تصفیه روغن ترانسفورماتورهای هوایی و زمینی وتعداد 724 مورد تعویض سیلیکاژل ترانسفورماتورهای هوایی و زمینی در این مدت خبر داد و اضافه نمودند :تعداد 396 مورد تعویض              مخزن رطوبت گیر ترانسفورماتور های هوایی و زمینی ،تعداد 2342 مورد رفع نشتی روغن ترانسفورماتور های هوایی و زمینی ،تعداد8226 مورد سرویس و آچارکشی سطح خارجی ترانسفورماتورها به غیر از بوشینگ ها و تعداد 1018 مورد سرریز روغن ترانسفورماتور های          هوایی و زمینی بصورت برقدار نیز از دیگر فعالیت های این امور است .
    
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: