تغییر رنگ پورتال
X
   
 
  • انتشارکتاب «سیستم های فتوولتائیک،راهکاری نویدبخش برای ارتقای شبکه های توزیع برق»

   انتشارکتاب «سیستم های فتوولتائیک،راهکاری نویدبخش برای ارتقای شبکه های توزیع برق»

   پس ازانجام یک کارتیمی فشرده توسط کارشناسان شرکت توزیع نیروی برق مشهد ومشارکت پژوهشکده دانشگاه فردوسی ، کتاب « سیستم های فتوولتائیک، راهکاری نویدبخش برای ارتقای شبکه های توزیع برق» تألیف ومنتشرشد.

   انتشارکتاب «سیستم های فتوولتائیک،راهکاری نویدبخش برای ارتقای شبکه های توزیع برق»
   پس ازانجام یک کارتیمی فشرده توسط کارشناسان شرکت توزیع نیروی برق مشهد ومشارکت پژوهشکده دانشگاه فردوسی ، کتاب « سیستم های فتوولتائیک، راهکاری نویدبخش برای ارتقای شبکه های توزیع برق» تألیف ومنتشرشد.
   این اثر نفیس که در224 صفحه به صورت چهاررنگ ودر قطع وزیری با شمارگان 2000 نسخه به چاپ رسیده، دارای پیش گفتار و 6 فصل است که شامل مباحث عمده ای از جمله : معرفی سیستم های فتوولتائیک واجزای آن، طراحی سیستم های فتوولتائیک متصل به شبکه و جدا از شبکه، بررسی تأثیرمتقابل سیستم های تولیدپراکنده فتوولتائیک و شبکه توزیع برق ، میکرواینورتر،راهکاری نویدبخش درتوسعه فتوولتائیک شهری وهمچنین نمونه های اجراشده سیستم های فتوولتائیک درشهرمقدس مشهدمی باشد که به همراه تصاویر مربوطه به زیورچاپ آراسته شده است. درپیش گفتاراین کتاب پس ازطرح چندسؤال اساسی ازجمله:
   §         آیا ما به اطرافمان و نعمت هایی که خداوند به ما ایرانیان عطا نموده توجه کرده ایم ؟!
   §         آیا معنی عملی شکر نعمت را می دانیم ؟!
   §         آیا می خواهیم بر سر «آفتاب» هم، همان بیاوریم که بر سر«نفت»آورده ایم و آنچنان که پس از صدسال هنوز «نفت» باری از دوش ملت برنداشته است، آیامی خواهیم «آفتاب» را هم بر خودمان حرام کنیم ؟!
   آمده است: باید براین واقعیت تأکید و توجه نماییم که در آینده ای بسیار نزدیک «آفتاب» سهم بسیار قابل توجهی از سبد انرژی کشورها را به خود اختصاص داده و به عنوان رکن رکینی از ارکان «هوشمندی سیستم های تأمین انرژی جامعه» ایفای نقش خواهد نمود. در آن صورت، بدیهی است کشورهایی که دانش و آمادگی استفاده از این سیستم ها را نداشته باشند «بازنده واقعی» میدان خواهند بود.
   توجه به دقایقِ فوق وظیفه نخبگانِِ ملت است، کسانی که در پیشگاه خدا و مردم، وظیفه دارند به واسطه برخورداری از نعمت عظمایِ «عقل و قدرت حل مسأله» ، راه حل های علمی و عملی ارائه دهند تا از قِبَلِ این راهکارها، جامعه در مسیر هدایت و سعادت قرار گیرد.
    
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: