تغییر رنگ پورتال
X
   
 
  • طرح معاینات ادواری کارکنان شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد با موفقیت اجرا شد

   طرح معاینات ادواری کارکنان شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد با موفقیت اجرا شد

   طرح معاینات ادواری کارکنان شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد با موفقیت اجرا شد

   با عنایت به اولویت استراتژی شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد مبنی بر حفظ سلامت نیروی انسانی و به منظور ارتقاء سطح سلامت و عوامل پیشگیرانه بهداشتی و درمانی نیروی انسانی، طرح معاینات ادواری کارکنان شرکت در آبان ماه سال 92 با موفقیت اجرا شد.

   طرح معاینات ادواری کارکنان شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد با موفقیت اجرا شد
    
   با عنایت به اولویت استراتژی شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد مبنی بر حفظ سلامت نیروی انسانی و به منظور ارتقاء سطح سلامت و عوامل پیشگیرانه بهداشتی و درمانی نیروی انسانی، طرح معاینات ادواری کارکنان شرکت در آبان ماه سال 92 با موفقیت اجرا شد.
   گزارش دفتر روابط عمومی حاکی است، آقای بیژن بهشاد معاون منابع انسانی و رئیس کمیته معاینات ادواری شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد با اعلام این مطلب اظهار داشت: در اجرای طرح معاینات ادواری تعداد 1336 نفر از کارکنان رسمی، قراردادی، پیمانی، رانندگان و برخی عناوین مشخص شرکت مشمول این طرح شدند.
   وی در ادامه با اشاره به اینکه در انجام معاینات ادواری، 3 تیم برتر خدمات طب کار و 2 آزمایشگاه مطرح در سطح شهر انتخاب شدند تا انجام همزمان معاینات ادواری موجب ایجاد رقابت مثبت و افزایش دقت و کیفیت کاری شود، تصریح کرد: فرایند اجرایی معاینات ادواری با بازدید پزشکان متخصص از سایت کاری شرکت و تعیین معاینات لازم به تفکیک عوامل محیط کار برای هر گروه کاری آغاز شد و پس از تعیین گروهها و نوع آزمایش ها و معاینات آنها، براساس جدول زمان بندی در سه مرحله شنوایی سنجی، آزمایش خون، بینایی سنجی، نوار قلب و در نهایت ویزیت پزشک انجام شد.
   آقای بهشاد در ادامه با بیان اینکه اعلام نظر نهایی پزشک در مورد وضعیت سلامتی فرد همراه با توصیه های پزشکی به تفکیک وضعیت سلامتی فرد که توسط پزشک تنظیم شده است توسط امور کارکنان و به طور محرمانه برای یک یک افرادی که در معاینات شرکت کرده اند در سال شده است، گفت: پس از اتمام معاینات ادواری، کلیه اطلاعات و نتایج پزشکی در نرم افزار پزشکی شرکت برای چهارمین سال متوالی ثبت و ضبط گردیده است طوری که هر فرد می تواند با رمز شخصی خود به نتایج و توصیه های پزشکی سالهای 89، 90 ، 91، 92 به طور جداگانه دسترسی یابد.
   این گزارش حاکی است آقای کریم زادگان مدیر امور کارکنان نیز با اشاره به نکات مثبت و بارز طرح معاینات ادواری سال 92 گفت: حضور 3 پزشک با تجربه و متخصص طب کار با رزومه کاری در شرکتهای مشابه و بزرگی چون شرکت نفت در طرح معاینات ادواری توزیع برق مشهد و انجام معاینات پزشکی و ویزیت بسیار دقیق توسط آنها از نکات مثبت و بارز معاینات ادواری سال 92 بوده است.
   وی تصریح کرد: کلیه اقدامات براساس استانداردها و یا بنابر نیاز شرکت و فراتر از دستورالعمل معاینات ادواری وزارت نیرو انجام شده است به گونه ای که پس از بازدید کارشناسان طب کار دانشگاه علوم پزشکی مشهد از روند انجام معاینات و کارشناسان ارزیابی OHSAS از پرونده های معا ینات ادواری و نرم افزار آن، ضمن تقدیر و تشکر از مدیریت محترم عامل، فرآیند برنامه ریزی و اجرای معاینات ادواری شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد را بسیار خوب ارزیابی کردند.
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: