تغییر رنگ پورتال
X
   
 
  • با انتشار مقاله ای در معتبرترین مجله انتقال و توزیع برق جهان محقق شد؛

   با انتشار مقاله ای در معتبرترین مجله انتقال و توزیع برق جهان محقق شد؛

   با انتشار مقاله ای در معتبرترین مجله انتقال و توزیع برق جهان محقق شد؛

   با انتشار مقاله ای در معتبرترین مجله انتقال و توزیع برق جهان محقق شد؛
   کسب افتخاری دیگر توسط متخصصان شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد در عرصه های علمی و
   بین الملل صنعت برق

   با انتشار مقاله ای در معتبرترین مجله انتقال و توزیع برق جهان محقق شد؛
   کسب افتخاری دیگر توسط متخصصان شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد در عرصه های علمی و
   بین الملل صنعت برق
   چکیده مقاله:
   امروزه توجه شرکت های توزیع نیروی برق به اصلاح ضریب قدرت به عنوان روشی به منظور بهبود ظرفیت شبکه و کیفیت توان، کاهش تلفات و افزایش بهره وری سیستم توزیع معطوف گردیده و بدون شک اصلاح ضریب قدرت، نقشی اساسی در عملکرد شبکه های توزیع خواهد داشت. در یک مفهوم مشترک با مولدهای "تولید پراکنده" که امروزه مورد توجه قرار گرفته اند، اصلاح ضریب قدرت در یک سیستم توزیع نیز می تواند رویکرد مشابهی داشته باشد. در حال حاضر مناسب ترین شیوه موجود جهت جبران توان راکتیو و اصلاح ضریب قدرت، استفاده از خازن می باشد و این یک واقعیت است که خازن های موازی اقتصادی ترین منبع تولید توان راکتیو لازم جهت بارهای القایی شبکه هایی هستند که در ضریب قدرت پس فاز کار می کنند.
   استفاده از بانک های خازنی چه در سطوح ولتاژ فشار ضعیف و یا فشار متوسط در بسیاری از شبکه های توزیع مرسوم بوده و دارای مزایای قابل توجهی است، اما روش پیشنهادی در این مقاله با عنوان "اصلاح ضریب قدرت غیرمتمرکز" یا DPFC روشی جایگزین ارائه می دهد که می تواند تلفات شبکه را کاهش داده درحالیکه ظرفیت سیستم را نیز افزایش می دهد. همانطور که مشترکین دیماندی و مصرف کننده های بزرگ به منظور کاهش هزینه ها، ناچار به نصب بانک های خازنی در محل مصرف خود هستند، این ایده در مورد مشترکین تک فاز نیز مورد بررسی قرار گرفت. در این روش، جبران سازی توان راکتیو در نزدیک ترین نقطه مورد تقاضا، یعنی در محل کنتور مشترکین صورت می پذیرد.
   برای مطالعه تأثیر خازن گذاری روی لوازم اندازه گیری مشترکین، پست زمینی هشت آباد با محدوده تحت پوشش حدود 73000 متر مربع و 431 انشعاب خانگی، 8 انشعاب تجاری ، 4 انشعاب عمومی و 3 انشعاب دیماندی ، در محدوده امور برق ناحیه 8 مشهد انتخاب شده است.
    
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: