تغییر رنگ پورتال
X
   
 
  • تهیه و تدوین تعهدنامه های شهروندان و مشترکین برق براساس متون واحد

   تهیه و تدوین تعهدنامه های شهروندان و مشترکین برق براساس متون واحد

   تهیه و تدوین تعهدنامه های شهروندان و مشترکین برق براساس متون واحد

   یکی از خلاهال موجود در شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد، بحث نبود یکپارچگی و اتحاد متن برای تعهدنامه های اخذ شده از شهروندان و مشترکین برق بود.

   تهیه و تدوین تعهدنامه های شهروندان و مشترکین برق براساس متون واحد


   یکی از خلاهال موجود در شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد، بحث نبود یکپارچگی و اتحاد متن برای تعهدنامه های اخذ شده از شهروندان و مشترکین برق بود.
   به گزارش دفتر روابط عمومی، معنوی مدیر دفتر حقوقی ضمن تشریح اهمیت و جایگاه تعهدنامه ها و متون تعهدات از منظر حقوقی و فنی گفت: به عنوان نمونه در مواردی که نیاز به اخذ تعهدنامه بابت عدم استفاده از برق شبکه جهت جوشکاری های ساختمانی بود، در همین یک مورد ممکن بود امورهای برق نواحی و ادارات مستقل هر یک به صورت سلیقه ای اقدام به اخذ تعهدنامه از مشترک کنند که حقوق و تکالیف طرفین به طور دقیق و قانونی مورد لحاظ قرار نگیرد. در همین راستا دفتر حقوقی بر آن شد که ابتدا طی نامه ای خطاب به امورهای برق نواحی اجرایی، کلیه تعهدنامه های جاری در سطح شرکت را جمع آوری کند. در مرحله بعد هر یک از تعهدنامه ها، دسته بندی و تفکیک شد. پس از آن 2 کارگروه با حضور نمایندگان منتخب معاونت مهندسی و معاونت خدمات مشترکین و فروش در دفتر حقوقی، آغاز به کار کردند که هر یک از تعهدنامه های مربوطه را از دو بعد حقوقی و فنی مورد بررسی قرار دادند. پس از ویرایش و لحاظ کردن عبارت های قانونی لازم در متون تعهدات، مراتب برای تصویب نهایی به مدیرعامل ارجاع شد.
   انشاء الله با اقدام فوق نه تنها حقوق شرکت و شهروندان رعایت می شود بلکه از صدور تعهدنامه هایی که فاقد قدرت اجرایی و قانونی لازم بوده نیز جلوگیری شده و متونی واحد در سطح شرکت جاری خواهد شد.

   گالری
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: