تغییر رنگ پورتال
X
   
 
  • برگزاری آزمون ویژه دفاتر پیشخوان دولت در محدوده امور برق چهار

   برگزاری آزمون ویژه دفاتر پیشخوان دولت در محدوده امور برق چهار

   برگزاری آزمون ویژه دفاتر پیشخوان دولت در محدوده امور برق چهار

   برگزاری آزمون ویژه دفاتر پیشخوان دولت در محدوده امور برق چهار

   برگزاری آزمون ویژه دفاتر پیشخوان دولت در محدوده امور برق چهار   با هدف به روز بودن اطلاعات متصدیان دفاتر پیشخوان دولت در محدوده امور برق چهار و همچنین ارتقای عملکرد این دفاتر و رضایت مندی مشتریان برق مشهد، آزمون ویژه ای برای این دفاتر برگزار شد.
   به گزارش دفتر روابط عمومی، با توجه به پیگیری خانم فرهادی معاونت فروش و خدمات مشترکین امور برق چهار مشهد و با توجه به کاهش خطای کمتر در سیستم و دستیابی به اهداف +1405 و حذف مراجعه حضوری مشترکین به توزیع برق مشهد، این آزمون برگزار شده است.
   سئوالات این آزمون توسط کارشناسان رازی و خانم معاونی در حوزه خدمات فروش و پس از فروش و اطلاعات مصارف مشترکین در نظر گرفته شده بود. با توجه به برگزاری موفق آزمون، این نوع برنامه ها و تأثیر مثبت آن در آینده استمرار خواهد یافت.

   گالری
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: