تغییر رنگ پورتال
X
   
 
  • سیستم مدیریت دارایی فیزیکی در توسعه و مهندسی شرکت توزیع برق مشهد پیاده سازی شد

   سیستم مدیریت دارایی فیزیکی در توسعه و مهندسی شرکت توزیع برق مشهد پیاده سازی شد

   سیستم مدیریت دارایی فیزیکی در توسعه و مهندسی شرکت توزیع برق مشهد پیاده سازی شد

   شروع پیاده سازی سیستم مدیریت دارایی فیزیکی در توسعه و مهندسی شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد (Reliability Center design)

    سیستم مدیریت دارایی فیزیکی در توسعه و مهندسی

   شرکت توزیع برق مشهد پیاده سازی شد

    

    

   شروع پیاده سازی سیستم مدیریت دارایی فیزیکی در توسعه و مهندسی شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد (Reliability Center design)

   به گزارش دفتر روابط عمومی، مهندس عزت اله فیاض معاونت مهندسی توزیع برق مشهد در بیان ویژگی های سیستم RCD گفت:

   RCD فرآیندی مبتنی بر قابلیت اطمینان است که در مرحله طراحی مفهومی به صورت پیش کنشی (قبل از وقوع خرابی) برای دستیابی به قابلیت اطمینان هرچه بیشتر به کار گرفته می شود. روش RCD را     نمی توان به عنوان روشی برای طراحی در نظر گرفت، بلکه این روش به ارزیابی یکپارچگی، قابلیت اطمینان و قابلیت کاربردی در طراحی های مهندسی می پردازد.

   وی افزود: هدف RCD ارائه روشی پیش کنشی در مرحله طراحی مفهومی تجهیزات برای دستیابی به قابلیت اطمینان بیشتر است، که می توان آن را همزمان با سایر روش های مبتنی بر قابلیت اطمینان مانند LCC و RCM به کار برد. این روش با ارزیابی و بهینه سازی می تواند یکپارچگی، قابلیت اطمینان و قابلیت کاربردی طراحی ها را بهبود بخشد.

   استفاده همزمان از RCD و RCM به همان اندازه که باعث بهبود برنامه ریزی منابع، پیش بینی ها، برنامه ریزی و اجرای نگهداشت می گردد، باعث بهبود اجرای مؤثر استراتژی مدیریت شکست نیز می شود، این بهبود با تمرکز بر روی مدیریت ریسک های فیزیکی و اقتصادی از طریق چرخه کامل عمر(LCC) دارایی انجام می شود.

   مهندس فیاض افزود: RCD فرایندی برای تعیین حداقل الزامات موردنیاز است (از جمله نگهداشت، مهندسی، عملیات، و دیگر سیاست های مدیریت شکست) که برای حصول اطمینان از اینکه تمام دارایی ها یا سیستم ها توانایی تحقق بخشیدن اهداف سازمانی را از همان ابتدای امر دارند.

   وی در ادامه به مهم ترین اهداف پیاده سازی این سیستم در شرکت اشاره کرد و گفت: افزایش سطح ایمنی کارکنان، بهبود قابلیت اطمینان شبکه، کاهش هزینه در طول چرخه عمر تجهیزات، مدیریت مؤثر پروژه ها، بهبود وضعیت مدیریت زنجیره تأمین و حرکت به سمت تعالی در حوزه مهندسی از جمله این اهداف می باشد.

    

    

   گالری
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: