تغییر رنگ پورتال
X
   
 
  • مدیرعامل سازمان انرژی های نوایران: برای ساختمان های مهم باید از انرژی های تجدیدپذیر استفاده کرد

   مدیرعامل سازمان انرژی های نوایران: برای ساختمان های مهم باید از انرژی های تجدیدپذیر استفاده کرد

   مدیرعامل سازمان انرژی های نوایران:
   برای ساختمان های مهم باید از انرژی های تجدیدپذیر استفاده کرد

    مدیرعامل سازمان انرژی های نوایران:

   برای ساختمان های مهم باید از انرژی های تجدیدپذیر استفاده کرد

    

    

   مدیرعامل سازمان انرژی های نو ایران با اشاره به اینکه تا پایان امسال 100 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در کشور به بهره برداری می رسد گفت: در حال حاضر 900 مگاوات قرارداد تضمینی خرید برق فعال در کشور به ثبت رسیده است و از ابتدای مهرماه نخستین واحدهای این طرح وارد مدار خواهد شد. دکتر صادق زاده گفت: ما باید برای ساختمان های مهم کشور از جمله بیمارستان ها ، مدارس و ... از انرژی های بدون اکتفا به نفت و گاز و بهره مند از انرژی های تجدیدپذیر همچون باد و خورشید برای تولید برق استفاده کنیم.

    

                                                                                                           منبع: پیک برق شماره 1033

    

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: