تغییر رنگ پورتال
X
   
 
  • وزیر نیرو : منافع بلندمدت سرمایه گذاران بخش برق تضمین می شود

   وزیر نیرو : منافع بلندمدت سرمایه گذاران بخش برق تضمین می شود

   وزیر نیرو : منافع بلندمدت سرمایه گذاران بخش برق تضمین می شود



    وزیر نیرو : منافع بلندمدت سرمایه گذاران بخش برق تضمین می شود

    

    

    

   مهندس حمید چیت چیان وزیر نیرو از تضمین منافع بلندمدت سرمایه گذاران بخش خصوصی در صنعت برق خبر داد.

   وی گفت : قیمت های جدید اعلام شده برای خرید برق در اردیبهشت امسال موجب اطمینان بیشتری برای تضمین خرید برق در آینده می شود . وی افزود: با اطمینان خاطر ایجاد شده برای صنعت برق کشور، می توانیم با قدرت از این کار پشتیبانی کرده و برق موردنیاز را از تولیدکنندگان خریداری کنیم و متضمن منافع بلندمدت سرمایه گذاران در این عرصه باشیم. وزیر نیرو تصریح کرد: در صورت استفاده سرمایه گذاران از فناوری داخلی برای تولید برق تجدیدپذیر متناسب با میزان استفاده از فناوری و تولیدات داخلی، تا 30 درصد قیمت بیشتر به تولیدکنندگان برق پرداخت می شود.

    

                                                                                                    منبع : پیک برق شماره 1033

    

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: