تغییر رنگ پورتال
X
   
 
  • مهندس کردی: نظام پیشنهادها، نمونه ای از هوشمندی صنعت برق کشور است

   مهندس کردی: نظام پیشنهادها، نمونه ای از هوشمندی صنعت برق کشور است

   مهندس کردی: نظام پیشنهادها، نمونه ای از هوشمندی صنعت برق کشور است

    مهندس کردی: نظام پیشنهادها، نمونه ای از هوشمندی صنعت برق کشور است

    

   مهندس کردی مدیرعامل شرکت توانیر در دومین جشنواره نظام پیشنهادهای توانیر و شرکت های زیرمجموعه گفت: نظام پیشنهادها نمونه ای از هوشمندی و اقدامات موثری است که در عرصه صنعت برق کشور در حال اجرا می باشد.

   وی افزود: نظام پیشنهادها از برترین روشها برای استفاده از خرد جمعی و مشارکت در تصمیم گیری و تصمیم سازی است و هر مدیری خود را از این امکان محروم کند به خود و سیستم جفا کرده است.

    

    

    

                                                                                             منبع- پیک برق شماره 1012

    

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: