تغییر رنگ پورتال
X
   
 
  • وزیر نیرو : توجه به نیازهای صنعت برق به عنوان نقطه شروع تحقیقات، حائز اهمیت است.

   وزیر نیرو : توجه به نیازهای صنعت برق به عنوان نقطه شروع تحقیقات، حائز اهمیت است.

   وزیر نیرو : توجه به نیازهای صنعت برق به عنوان نقطه شروع تحقیقات، حائز اهمیت است.

    وزیر نیرو : توجه به نیازهای صنعت برق به عنوان نقطه شروع تحقیقات، حائز اهمیت است.

    

    

   وزیر نیرو در جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو طی سخنانی توجه به نیازهای صنعت برق به عنوان نقطه شروع تحقیقات را حائز اهمیت دانست و با اشاره به بیش از 6500 میایارد تومان مطالبات صنعت برق از مشترکان، مسائل این صنعت را دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی و ... دانست.

   مهندس چیت چیان گفت : پژوهش صنعت آب و برق فقط مختص حوزه مهندسی نیست و حوزه های علوم انسانی، علوم رفتاری، اقتصاد و حقوق را شامل می شود.

                                                                                                            منبع : پیک برق 1006

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: