تغییر رنگ پورتال
X
   
 
  • ارائه دستاوردهای توزیع برق مشهد در همایش سالیانه مسئولین تحقیقات صنعت برق ایران

   ارائه دستاوردهای توزیع برق مشهد در همایش سالیانه مسئولین تحقیقات صنعت برق ایران

   ارائه دستاوردهای توزیع برق مشهد در همایش سالیانه مسئولین تحقیقات صنعت برق ایران

   ارائه دستاوردهای توزیع برق مشهد در همایش سالیانه مسئولین تحقیقات صنعت برق ایران

    ارائه دستاوردهای توزیع برق مشهد در همایش سالیانه مسئولین تحقیقات صنعت برق ایران

    

   همایش سالیانه مسئولین تحقیقات صنعت برق ایران در مورخ 20 آبان ماه 94 در نیروگاه طرشت برگزار شد. به گزارش دفتر تحقیقات توزیع برق مشهد در این همایش یک روزه که به منظور ارائه آمارهای مربوط به فعالیتهای تحقیقاتی شرکتهای زیرمجموعه توانیر و آشنایی مدیران و مسئولین دفاتر تحقیقات با دستاوردهای تحقیقاتی سایر شرکتها برگزار شد. معاون تحقیقات و منابع انسانی توانید آقای مهندس رضایی و همچنین مدیر کل دفتر امور تحقیات برق توانیر آقای مهندس فرحناکیان گزارشهایی درخصوص برنامه عملیاتی 1404 بخش برق و انرژی در حوزه منابع انسانی و تحقیقات و همچنین عملکرد شرکتهای زیرمجموعه توانیر در سال گذشته در حوزه تحقیقات را ارائه کردند. شایان ذکر است طبق آمار ارائه شده، شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد در اکثر آیتمها رتبه نخست را در بین شرکتهای توزیع از آن خود کرده بود. در این نشست شرکتهای برتر در حوزه تحقیقات این فرصت را پیدا کردند تا پروژه های شاخص خود در سالهای اخیر را ارائه کنند و دکتر محمد منفرد به عنوان عضو هیأت علمی کمیته تحقیقات شرکت توزیع برق شهرستان مشهد اقدام به معرفی دستاوردهای شرکت برای مدیران و مسئولین حاضر در همایش نمود.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: