تغییر رنگ پورتال
X
   
 
  • 3 مقاله از شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد در کنفرانس بین المللی INTELEC 2015 ژاپن ارائه شد

   3 مقاله از شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد در کنفرانس بین المللی INTELEC 2015 ژاپن ارائه شد

   3 مقاله از شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد در کنفرانس بین المللی INTELEC 2015 ژاپن ارائه شد

   3 مقاله از شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد در کنفرانس بین المللی INTELEC 2015 ژاپن ارائه شد

    3 مقاله از شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد در کنفرانس بین المللی INTELEC 2015 ژاپن ارائه شد

    

    

   سی و هفتمین کنفرانس بین المللی INTELEC 2015 با حضور بیش از 400 نفر از اساتید و متخصصین در زمینه الکترونیک قدرت و انرژی و همچنینی 33 شرکت بین المللی در زمینه انرژی و مخابرات در نمایشگاه جانبی آن در شهر اوزاکا کشور ژاپن از تاریخ 19 تا 22 اکتبر 2015 برگزار شد. کنفرانس از بخشهای مختلف همچون سخنرانیهای کلیدی توسط نمایندگان شرکتهای پیشرو در صنعت، ارائه مقالات منتخب، کارگاههای آموزشی و ارائه پوستر و نمایشگااه جانبی، تشکیل شده بود و موضوع اصلی آن درخصوص "انرژی سبز هوشمند برای آینده ICT" بود که اغلب فعالیتهای کنفرانس در این زمینه متمرکز شده بود. به طور کلی حوزه فعالیتهای این کنفرانس را می توان در چهار بخش ذیل تقسیم بندی کرد:

   1 – سیستم های قدرت در حوزه مخابرات

   2 – ذخیره سازی های انرژی برای سیستم های قدرت

   3 – مبدلهای قدرت برای تجهیزات مخابرات

   4 – سیستمهای پشتیبان موجود در سایتهای مخابراتی

   این کنفرانس مورد تأیید انجمن الکترونیک قدرت IEEE و به عبارت دیگر همان (Power Electronic Society) PELS می باشد و این بیانگر میزان اهمیت این کنفرانس در سطح بین المللی است.

   طی 4 روز برگزاری این کنفرانس تعداد 170 مقاله به صورت شفاهی در قالب نشستهای موازی و تعداد 86 مقاله نیز به صورت پوستر توسط نویسندگان ارائه شد. گزارش دفتر تحقیقات حاکی است، شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد که اکنون به عنوان یک برند بین المللی در میان شرکتهای توزیع مطرح می باشد با 5 مقاله پذیرفته شده در این کنفرانس معتبر بین المللی حضور یافت و سه مقاله این شرکت بصورت شفاهی توسط آقایان دکتر محمد منفرد، مهندس وحید باغیشنی و مهندس ناصر نخودچی ارائه شد. لیست مقالات ارائه شده به قرار زیر می باشد :

   1 – تعیین سطح مطلوب اتوماسیون در شبکه های توزیع برق با استفاده از سیستم اسکادا در حضور اتوماسیون هوشمند بدون نیاز به بستر مخابراتی VIT (حمید شریفیان، وحید باغیشنی ، محسن ذبیحی)

   2 – بررسی نتایج اولین ریزشبکه هوشمند شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد (ناصر نخودچی، سعید علیشاهی، مرتضی حسین پور عرب، Guohong Wu)

   3 – بررسی فنی – اقتصادی سیستم های مختلف ذخیره انرژی شیمیایی برای استفاده در خراسان – ایران (محمد منفرد، حسین حیدری، علی سعیدی، Guohong Wu)

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: