تغییر رنگ پورتال
X
   
 
  • مهندس محمودی : پیشبرد سیاست های اقتصاد مقاومتی بر دوش صنعت برق است.

   مهندس محمودی : پیشبرد سیاست های اقتصاد مقاومتی بر دوش صنعت برق است.

   مهندس محمودی : پیشبرد سیاست های اقتصاد مقاومتی بر دوش صنعت برق است.

    مهندس محمودی : پیشبرد سیاست های اقتصاد مقاومتی بر دوش صنعت برق است.

    

   مهندس ستار محمودی قائم مقام وزیر نیرو در مراسم سی امین کنفرانس بین المللی برق با تأکید بر اینکه جایگاه و رسالت صنعت برق فقط به پیشرفت این صنعت زیربنایی محدود نیست، یکی از الزامات پیشبرد سیاست های اقتصاد مقاومتی در کشور را بر دوش صنعت برق عنوان کرد که با تأکید و ساخت داخل محصولات و عدم وابستگی و صادرات خدمات فنی و مهندسی به سایر کشورها  همراه است.

   وی با غیر قابل قبول دانستن وضعیت هدر رفت انرژی برق در کشور خواستار تلاش محققان برای بهبود این معضل فراگیر و بازنگری در نحوه مصرف بخش های صنعتی، خانگی و کشاورزی شد.

   وی افزود : بحث مدیریت مصرف باید در بالاترین سطوح مطرح و به رفتار فرد ، اجتماعی و سازمانی تبدیل شود.

    

                                                                                                                     منبع : پیک برق شماره 1002

    

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: