تغییر رنگ پورتال
X
   
 
  •  

   راهنمای تغییر نام
   شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد
    
    

   برای تغییر نام انشعاب باید، با در دست داشتن مدارک زیر به یکی از دفاتر جامع امور مشترکین مراجعه نمایید.

   • فرم تقاضا و تعهد (دریافت فرم از دفتر جامع)
   • فرم هزینه تبدیل نام (دریافت فرم از دفتر جامع)
   • فیش پرداختی هزینه تبدیل نام
   • ارائه کپی و اصل مدارک شامل: آخرین قبض پرداختی، سند (صفحه اول و صفحه نقل و انتقالات) و قولنامه

   ضمنا هر گونه بدهی از جمله اقساط انشعاب بایستی تسویه حساب گردد.

   روند اجرا