1397/10/30
  •    
    • آدرس و تلفن امورها
     حوزه ستـادی
     آدرس : بلوار خیام- نبش خیام 31
     صندوق پستی : 1115-91735
     تلفن : 5-7614031
     دورنگار: 7681066
      
     مشخصات امورهای برق نواحی ده گانه مشهد
     * اموربرق ناحیه یک
     آدرس : چهارراه مقدم طبرسی- خیابان آیت ا... کاشانی                  کدپستی : 9144943664
     تلفن : 8-2257007                                                       دورنگار: 32211882
     * اموربرق ناحیه دو
     آدرس : بلوار شهید شیرودی                                         کدپستی : 9167865416
     تلفن : 3-33416021                                                       دورنگار: 33414123
     * اموربرق ناحیه سه
     آدرس : بلوارخیام- نبش خیام 31                                              کدپستی : 9185837693
     تلفن : 9-37681058                                                       دورنگار: 37617052
     * اموربرق ناحیه چهار
     آدرس : بلوارعبدالمطلب- نبش عبدالمطلب30                               کدپستی : 9194849969
     تلفن : 6-37511095                                                       دورنگار: 37512079
     * اموربرق ناحیه پنج
     آدرس : بلوارشهدای هفتم تیر( آب و برق)- بعد ازمیدان- ابتدای بلوارهنر کدپستی : 9178185541
     تلفن : 14-38684812                                                     دورنگار: 38684817
     * اموربرق ناحیه شش
     آدرس : بلوارامت- میدان میرزاکوچک خان                                  کدپستی : 9158734916
     تلفن : 32590950-32590954                                            دورنگار: 32592030
     * اموربرق ناحیه هفت
     آدرس : قاسم آباد- بلوار شاهد- میدان مادر                               کدپستی : 9187138769
     تلفن : 3-36636961                                                       دورنگار: 36636965
     * اموربرق ناحیه هشت
     آدرس : خیابان هفده شهریور 15                                               کدپستی : 9166774877
     تلفن : 8-38514577                                                       دورنگار: 38544175
     * اموربرق ناحیه نه
     آدرس : بلوار توس - توس 64 (خیابان ثنایی) - بین ثنایی 1 و 3                 کدپستی :9198113111
     تلفن : 2-36669841                                                       دورنگار: 36585022
     * اموربرق ناحیه ده ( طرقبه و شاندیز)
     آدرس : شاندیز- میدان شهدا- ابتدای بلوارمیرزاجوادآقای تهرانی                  کدپستی : 54171-93561
     تلفن : 34281711                                                                   دورنگار: 34285640
      
مجموع بازدیدها : 15,009,018
تعداد بازدید امروز : 1,047
تعداد بازدید دیروز : 2,467
آخرین به روزرسانی : 13:41  1397/10/30
تعداد کاربران مهمان : 94
تعداد کاربر آن لاین : 1
نشانی: مشهد مقدس - بلوارخیام(جنوبی) - صندوق پستی 1115- 91735
تلفن: 31703-051
نمابر(فکس): 37681066-051
ایمیل: