تغییر رنگ پورتال
X
   
 
  • ساختار سازمانی


   حوزه ستادی   واحد روابط عمومی

   <


   مرکز دیسپاچینگ

   p style="text-align: center;">   قسمت خدمات فنی شبکه 20 کیلوولت


   مرکز دفتر طرح و نظارت


   مرکز معاونت برنامه ریزی و نظارت


   مرکز آزمایشگاه کنتور


   اداره خدمات مالی و اداری


   واحد حقوقی


   اصول وظایف امور مالی


   قسمت نظارت و کنترل مالی


   اداره حسابهای عمومی


   اداره حسابداری درآمد مشترکین


   امور اداری


   کارگزینی


   اداره رفاه و درمان


   واحد دبیرخانه


   امور پشتیبانی


   اداره بازرگانی


   اداره انبارها


   اداره خدمات


   اداره خدمات مشترکین


   مدیریت مالی و اداری


   امور برق


   اداره بهره برداری امور