1397/10/30
  •    
    • کارمزد دفاتر پیشخوان دولت
     ردیف نام خدمت کارمزد مصوب کارگروه (ریال)
     1 درخواست انشعاب جدید (فقط ثبت تقاضای اولیه متقاضی)  ۸۳۰۰۰
     2 درخواست افزایش قدرت  ۷۷۰۰۰
     3 درخواست ادغام انشعاب  ۷۷۰۰۰
     4 درخواست صدور فیش  ۷۰۰۰
     5 درخواست جمع آوری دائم انشعاب  ۴۸۰۰۰
     6 در خواست جمع آوری موقت انشعاب  ۴۸۰۰۰
     7 ثبت درخواست اصلاح سرویس انشعاب  ۸۵۰۰
     8 ثبت درخواست ازمایش کنتور  ۸۵۰۰
     9 درخواست اصلاح نام یا آدرس  ۴۸۰۰۰
     10 درخواست تغییر نام مشترک  ۵۴۰۰۰
     11 تغییر مکان داخلی انشعاب  ۹۰۰۰
     12 قطع موقت انشعاب  ۴۸۰۰۰
     13 وصل مجدد انشعاب  ۴۸۰۰۰
     14 تمدید پروانه و تغییر کد تعرفه  ۵۴۰۰۰
     15 درخواست صدور قبض المثنی ۷۰۰۰
     16 درخواست صدور قبض تسویه حساب ۸۰۰۰
     17 استفاده از دستگاه Pos  ۷۰۰۰
     18 درخواست کاهش قدرت  ۱۱۰۰۰۰
     19 درخواست تفکیک انشعاب ۸۹۰۰۰
     20 ثبت کیووات ساعت مصرفی ۸۰۰۰
     21 نصب مجدد ۴۸۰۰۰
     22 درخواست تسویه حساب ۹۰۰۰

      

مجموع بازدیدها : 15,008,957
تعداد بازدید امروز : 986
تعداد بازدید دیروز : 2,467
آخرین به روزرسانی : 13:41  1397/10/30
تعداد کاربران مهمان : 110
تعداد کاربر آن لاین : 1
نشانی: مشهد مقدس - بلوارخیام(جنوبی) - صندوق پستی 1115- 91735
تلفن: 31703-051
نمابر(فکس): 37681066-051
ایمیل: