تغییر رنگ پورتال
X
   
 
  • پیگیری
   کد پیگیری:  *
   کد امنیتی:
   تولید مجدد کد امنیتی
   *
  • شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد
   امور برق ناحیه ها
  • فهرست پستهای سازمانی
   مدیر امور برق ناحیه یک
   رضا باوفا طوسی
   مدیر امور برق ناحیه یک
   تلفن : 32228270 , فکس : 32211882
   bavafa@meedc.net
   مدیر امور برق ناحیه دو
   حسین معرفی
   مدیر امور برق ناحیه دو
   مشهد- بلوار شهید شیرودی
   تلفن : 33414123
   h.moarrefi@meedc.net
   مدیر امور برق ناحیه سه
   حسن نوربخش
   مدیر امور برق ناحیه سه
   بلوار خیام (جنوبی) - جنب اداره صنایع
   تلفن : 37617052 , فکس : 37617052
   h.noorbakhsh@meedc.net
   مدیر امور برق ناحیه پنج
   رامین صردی
   مدیر امور برق ناحیه پنج
   بلوار آب وبرق -بعدازمیدان ابتدای بلوارهنر
   تلفن : 38684816 , فکس : 38684816
   r.soradi@meedc.net
   مدیر امور برق ناحیه شش
   محمد هادی ذاکر تولایی
   مدیر امور برق ناحیه شش
   بلوارامت - میدان میرزاکوچک خان
   تلفن : 32590948 , فکس : 32590948
   h.tavallaee@meedc.ir
   مدیر امور برق ناحیه هفت
   سید حسین صبورداودیان
   مدیر امور برق ناحیه هفت
   قاسم آباد- بلوار شاهد- میدان مادر
   تلفن : 36636961-3
   h.davoodian@meedc.net
   مدیر امور برق ناحیه هشت
   سید مهدی میرزایی
   مدیر امور برق ناحیه هشت
   خیابان هفده شهریور-هفده شهریور15
   تلفن : 38544175 , فکس : 38544175
   m.mirzaee@meedc.net
   مدیر امور برق ناحیه نه
   حسین آردم
   مدیر امور برق ناحیه نه
   جاده قدیم قوچان- بلوارتوس- بین توس 75و77
   تلفن : 36574183-4 , فکس : 36574183
   مدیر امور برق ناحیه طرقبه و شاندیز
   محمود نیایی منش
   مدیر امور برق ناحیه طرقبه و شاندیز
   تلفن : 0512-34281711 , فکس : 0512-34281711