تغییر رنگ پورتال
X
   
 
  • پیگیری
   کد پیگیری:  *
   کد امنیتی:
   تولید مجدد کد امنیتی
   *
  • شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد
   روابط عمومی
  • فهرست پستهای سازمانی
   مدیر دفتر روابط عمومی
   علیرضا کاشی
   مدیر دفتر روابط عمومی
   بلوارخیام(جنوبی) - صندوق پستی 1115- 91735
   تلفن : 5-37614031
   a.kashi@meedc.net