تغییر رنگ پورتال
X
   
 
  • پیگیری
   کد پیگیری:  *
   کد امنیتی:
   تولید مجدد کد امنیتی
   *
  • شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد
   معاونت منابع انسانی
   بلوارخیام(جنوبی) - صندوق پستی 1115- 91735
  • فهرست پستهای سازمانی
   مدیر دفتر سازماندهی و طبقه بندی مشاغل
   حسین جمالی
   مدیر دفتر سازماندهی و طبقه بندی مشاغل
   بلوارخیام(جنوبی) - صندوق پستی 1115- 91735
   تلفن : 37620710
   h.jamali@meedc.net
   مدیر دفتر آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی
   محمدرضا هدایتی زاده
   مدیر دفتر آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی
   بلوارخیام(جنوبی) - صندوق پستی 1115- 91735
   تلفن : 37684689