تغییر رنگ پورتال
X
   
 
  • پیگیری
   کد پیگیری:  *
   کد امنیتی:
   تولید مجدد کد امنیتی
   *
  • شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد
   معاونت مالی و پشتیبانی
   بلوارخیام(جنوبی) - صندوق پستی 1115- 91735
  • فهرست پستهای سازمانی
   مدیریت مالی
   جلیل عمرانی
   مدیریت مالی
   j.omrani@meedc.net
   مدیر امور تدارکات
   حمید اسماعیل زاده طبسی
   مدیر امور تدارکات
   بلوارخیام(جنوبی) - صندوق پستی 1115- 91735
   تلفن : 37681055
   h.esmaeelzadeh@meedc.net
   مدیر دفتر تلفیق و تحلیل اطلاعات مالی
   نامشخص
   مدیر دفتر تلفیق و تحلیل اطلاعات مالی
   تلفن : 5-37614031-051
   j.omrani@meedc.net
   مدیر دفتر تمرکز وجوه و مدیریت درآمد
   سید علی موسوی
   مدیر دفتر تمرکز وجوه و مدیریت درآمد
   تلفن : 5-37614031-051
   a.moosavi@meedc.net