تغییر رنگ پورتال
X
   
 
  • پیگیری
   کد پیگیری:  *
   کد امنیتی:
   تولید مجدد کد امنیتی
   *
  • شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد
   معاونت فروش و خدمات مشترکین
   بلوارخیام(جنوبی) - صندوق پستی 1115- 91735
  • فهرست پستهای سازمانی
   مدیر دفتر نظارت بر خدمات مشترکین
   محمد گلمکانی
   مدیر دفتر نظارت بر خدمات مشترکین
   بلوارخیام(جنوبی) - صندوق پستی 1115- 91735
   تلفن : 37681057
   مدیر دفتر نظارت بر فروش و وصول مطالبات
   مجتبی کفشدارطوسی
   مدیر دفتر نظارت بر فروش و وصول مطالبات
   بلوارخیام(جنوبی) - صندوق پستی 1115- 91735
   تلفن : 37621068
   m.toosi@meedc.net
   مدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه گیری
   مرتضی نجفی نیا
   مدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه گیری
   قاسم آباد- بلوار شاهد- میدان مادر ، صندوق پستی 9187138769
   تلفن : 36636966
   m.najafi@meedc.net
   مدیر دفتر مدیریت مصرف
   سیده معصومه مرادی
   مدیر دفتر مدیریت مصرف
   قاسم آباد- بلوار شاهد- میدان مادر ، صندوق پستی 9187138769
   تلفن : 36636961 , فکس : 36636961
   m.moradi@meedc.net