تغییر رنگ پورتال
X
   
 
  • پیگیری
   کد پیگیری:  *
   کد امنیتی:
   تولید مجدد کد امنیتی
   *
  • شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد
   معاونت برنامه ریزی و تحقیقات
   بلوارخیام(جنوبی) - صندوق پستی 1115- 91735
  • فهرست پستهای سازمانی
   مدیر دفتر برنامه ریزی و بودجه
   فرهاد کریمی
   مدیر دفتر برنامه ریزی و بودجه
   بلوارخیام(جنوبی) - صندوق پستی 1115- 91735
   تلفن : 37618561
   f.karimi@meedc.net
   مدیر دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری
   محمد مسعود ثناگر دربانی
   مدیر دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری
   بلوارخیام(جنوبی) - صندوق پستی 1115- 91735
   تلفن : 37646690
   m.sanagar@meedc.net
   مدیر دفتر تحقیقات
   سعید علیشاهی
   مدیر دفتر تحقیقات
   خیابان هفده شهریور 15 صندوق پستی 9166774877
   تلفن : 38536301 , فکس : 38544175