1396/10/29
  •    
    • ردیفکدمدیریتآدرستلفنامور
     172-19-1192بیدادقاضی طبابایی 4-6 پلاک 7737231661اموربرق ناحیه 3 مشهد
     272-19-1017یگانهاحمد اباد ابتدای خ بهشت 38452364-5اموربرق ناحیه 3 مشهد
     372-19-1078اصغریان ملک اباد به سمت بلوار تلویزیون شهید منتظری 1138451094اموربرق ناحیه 3 مشهد
     472-19-1118کهندل بین مطهری جنوبی 1437277731اموربرق ناحیه 3 مشهد
     572-19-1195هو دانلو بلوار سجاد ساختمان 42037654900اموربرق ناحیه 3 مشهد
     672-19-1275شرکت بین سناباد 50-5238440601اموربرق ناحیه 3 مشهد
     772-19-1260شاکر قیاسی نبش فرامرز 31-3336055316اموربرق ناحیه 3 مشهد
     872-19-1066محمد جواد نظیفیبلوار دستغیب نبش دستغیب 37 نبش کوچه پیام37650012اموربرق ناحیه 3 مشهد
     972-19-1133عباس علی اصلانیاحمد اباد داخل رضای 2838469528اموربرق ناحیه 3 مشهد
     1072-19-1210امیر نصیریقرنی 20 پلاک 2437231061اموربرق ناحیه 3 مشهد
     1172-19-1019زینالینبش طالقانی 26 پلاک 80 طبقه هم کف38411117اموربرق ناحیه 3 مشهد
     1272-19-1249ایران کهن سالبلوار شهید صادقی 3 پلاک 31337260762اموربرق ناحیه 3 مشهد
     1372-19-1390نجمه شهپریبلوار سازمان اب بین صادقی 15 و 17 نبش صادقی 15/137620851اموربرق ناحیه 3 مشهد
     1472-19-1359محمد تقی اسماعیل زادهخیابان مجئ یبن مجد 16 و 1837136117اموربرق ناحیه 3 مشهد
     1572-19-1355قاسمیتوس 10 بلوار کارگر بین 1 و 3 مقابل کلانتری کارخانه ابکوه33636331اموربرق ناحیه 3 مشهد
     1672-19-1210نصیریقرنی 20پ2637231061-3اموربرق ناحیه 3 مشهد
     1772-19-1362ملیکا الداغیکوهسنگی 29 پلاک 3638419937اموربرق ناحیه 3 مشهد
     1872-19-1362ملیکا الداغیکوهسنگی 29 پلاک 3638419937اموربرق ناحیه 3 مشهد
     1972-19-1530سعید صادقیمشهد خیابان ملک اباد 2537605754اموربرق ناحیه 3 مشهد
     2072-19-1212حسینیان کوی بلوار ولی عصر -بین ولی عصر 1-337652202اموربرق ناحیه 4 مشهد
     2172-19-1196فراز مند بین عبادی 72-7437337217اموربرق ناحیه 4 مشهد
     2271-19-1147خانم سلیمانی بین عبادی 88-9037242111اموربرق ناحیه 4 مشهد
     2372-19-1045نظری ب عبدالمطلب -نبش عبدالمطلب 2437263339اموربرق ناحیه 4 مشهد
     2472-19-1062گلمکانی بین چهارراه عامل و حر عامل 19 پ35137241537اموربرق ناحیه 4 مشهد
     2572-19-1015عرفانی مطهری شمالی 51 چ استکی 37331070اموربرق ناحیه 4 مشهد
     2672-19-1515محمود شادی افرینکیلومتر 3 جاده کلات روستای گرجی علیا جنب کرایه چی اکبری جنب پل هوایی32626421اموربرق ناحیه 4 مشهد
     2772-19-1488سعید مهرگان منشارامگاه فردوسی کیلومتر 7 روستای زاک خیابان امام خمینی پلاک 6432443577اموربرق ناحیه 4 مشهد
     2871-19-1030بهنام صالحیبین عبادی 88و9037340216اموربرق ناحیه 4 مشهد
     2972-19-1020کیوان جلالیبلوار ابوطالب نبش تقاطع شفا و ابوطالب47 4737580090اموربرق ناحیه 4 مشهد
     3072-19-1203هادی براتیبین عبدالمطلب 56 و 5837121351اموربرق ناحیه 4 مشهد
     3172-19-1036علیرضا متولی حبیبیبلوار ابوطالب چهار راه ولی عصر37528443اموربرق ناحیه 4 مشهد
     3272-19-1471سمانه شخصی خدابخشبین ابوطالب 27 و 2937240688اموربرق ناحیه 4 مشهد
     3372-19-1515محمود شادی افرینکیلومتر 3 جاده کلات روستای گرجی علیا جنب کرایه چی اکبری 32626421اموربرق ناحیه 4 مشهد
     3472-19-1488مهرگان منشارامگاه فردوسی کیلومتر 7 روستای زاک خیابان امام خمینی پ 46 32443577اموربرق ناحیه 4 مشهد
     3572-19-1407ناد علی سعید نژادبلوار خیام هدایت بین هدایت 32 و 3437539308اموربرق ناحیه 4 مشهد
     3671-19-1166شمسی ثانی بلوار توس-خ فدک 537621117اموربرق ناحیه 4 مشهد
     3772-19-1203محمد صالح کریم زادهبین عبدالمطلب 56-5837121321اموربرق ناحیه 4 مشهد
     3872-19-1213محمد احمدیانمجتمع تجاری الماس شرق ورودی 2 طبقه -1 جنب بانک ملت37113660اموربرق ناحیه 4 مشهد
     3972-19-1062رامین بخشیانبین چهار راه عامل و عامل 19 پلاک 35137241537اموربرق ناحیه 4 مشهد
     4072-19-1104ساراپهلوانبین مطهریشمالی34و3637253331اموربرق ناحیه 4 مشهد
     4172-19-1406بابک یزدانفرحد فاصل کریمی26و28 پلاک 3437639801اموربرق ناحیه 4 مشهد
     4272-19-1036 فهیمه متولی حبیبیبلوار ابوطالب تقاطع بلوار هدایت و ابوطالب37512290اموربرق ناحیه 4 مشهد
     4372-19-1471سمانه شخصی خدابخشبین ابوطالب 27و2937240688اموربرق ناحیه 4 مشهد
     4472-19-1693مسعود سنجری ملشاهیکیلومتر 10 جاده کلات بعد از پاسگاه خلق اباد حاشیه ی جاده روستایی باغ فراگرد نبش کوچه شهید ناصری358415181اموربرق ناحیه 4 مشهد
     4572-19-1613محمدخانیجاده کلات روستای کلاکوب جنب شرکت برق32621222اموربرق ناحیه 4 مشهد
     4672-19-1027فرخنده بلوار پیروزی نبش میدان حر 38835595اموربرق ناحیه 5 مشهد
     4771-19-1059صاحب ابو برق میدان خیام نبش صیاد 3638699902اموربرق ناحیه 5 مشهد
     4872-19-1317اراسته بلوار پیروزی -نبش دلاوران 5738221900اموربرق ناحیه 5 مشهد
     4972-19-1038 خدابنده رو چهار راه دانشجو بین معلم 40-4238941500اموربرق ناحیه 5 مشهد
     5072-19-1022نیک کردار نبش معلم 1936094933اموربرق ناحیه 5 مشهد
     5172-19-1046روغنگر معلم 55 -حاشیه چهل متری -پ5438666029اموربرق ناحیه 5 مشهد
     5272-19-1107طاهر بین هفت تیر 17-1938911107اموربرق ناحیه 5 مشهد
     5372-19-1148غفوریان بین فکوری 79-8136088591اموربرق ناحیه 5 مشهد
     5472-19-1094قهرمانی بین معلم 73-7535026001اموربرق ناحیه 5 مشهد
     5572-19-1346یار محمدی کوی اب و برق -بین فکوری 11-13-پ26838684026اموربرق ناحیه 5 مشهد
     5672-19-1109جوانشیر بلوار سید رضی -بین 39-4136096452اموربرق ناحیه 5 مشهد
     5772-19-1084امینی بایگی بین لادن 17-1935024062اموربرق ناحیه 5 مشهد
     5872-19-1121خادم بلوار پیروزی تقاطع کوثر 38812343اموربرق ناحیه 5 مشهد
     5972-19-1346علی یار مهدیکوی اب و برق بلوار فکوری بین 11 و 1338684026اموربرق ناحیه 5 مشهد
     6072-19-1414سید غلام رضا اسلامیصیاد شیرازی مجتمع تجاری مروارید38645376اموربرق ناحیه 5 مشهد
     6172-19-1070علی رضا مقدمبین وکیل اباد 18 و 2038682824اموربرق ناحیه 5 مشهد
     6272-19-1215مهدی ایران منشنبش هنرستان 3438838383اموربرق ناحیه 5 مشهد
     6372-19-1204محمد باقر زادهبلوار امامت بین 45 و 4736045940اموربرق ناحیه 5 مشهد
     6472-19-1056آقای مصطفی حسینیبلوار معلم معلم10پ15636087749اموربرق ناحیه 5 مشهد
     6572-19-1125حسین صادریبلوار پیروزی بین 6و838786112اموربرق ناحیه 5 مشهد
     6672-19-1024اعظم داوودی مقدم بایگیبین استقلال2و436063006اموربرق ناحیه 5 مشهد
     6772-19-1363محمد امامی امینبین چهارراه صیاد و پیروزی 68 پلاک 1038656152اموربرق ناحیه 5 مشهد
     6872-19-1369غلامرضا دلیری نیابلوار سرافرازان نبش سر افرازان 4138212809اموربرق ناحیه 5 مشهد
     6972-19-1038رجب رضاییچهارراه دانشجونبش معلم 40 پلاک103638941400اموربرق ناحیه 5 مشهد
     7072-19-1478ناصر غفرانرضا شهر میدان شهید کاوه روبروی جام عسل38708610-11اموربرق ناحیه 5 مشهد
     7172-19-1375محمد رضا زینبیبلوار فرهنگ بین فرهنگ 20و22 پلاک312/136022575اموربرق ناحیه 5 مشهد
     7272-19-1453علیرضا پارسیانبلوار معلم بعد از چهار راه صدف ساختمان اموزشگاه اسلامی بین معلم 59 و 6138900053اموربرق ناحیه 5 مشهد
     7372-19-1303 محسن صراف رضویبلوار پیروزی بین فلکه اقبال لاهوری و لادن مقابلب پیروزی 75 پ9635013080اموربرق ناحیه 5 مشهد
     7471-19-1021بافنده خ صلاحب الزمان مقابل صندوق انصار ط همکف امور برق ناحیه طرقبه و شاندیز
     7572-19-1141خانم علی ابادی شاندیز-جنب ولیعصر 22امور برق ناحیه طرقبه و شاندیز
     7672-19-1412نصیر مکاریطرقبه صاحب الزمان 17 پ25534227513امور برق ناحیه طرقبه و شاندیز
     7772-19-1656علی محمد عالمیابتدای جاده شاندیز دهنو مدرس 9 پلاک 3735593980امور برق ناحیه طرقبه و شاندیز
     7872-19-1659امیر ایرانیروستای ابرده علیا رو به رو ی دفتر دهیاری34285994امور برق ناحیه طرقبه و شاندیز
     7972-19-1699علی اصغر رنجبر گلستانی جاده طرقبه حصار گلستان خیابان امام زادگان بین 6 و 8 34231410امور برق ناحیه طرقبه و شاندیز
     8072-19-1092علیپور جاهد شهر -میدان بوستان فاز تجاری پ2035131426اموربرق ناحیه 7 مشهد
     8172-19-1120خانم رستمی نبش حجاب 81-بلوک 8-قطعه536230494اموربرق ناحیه 7 مشهد
     8272-19-1073یاوری نزادچهار راه ورزش-نبش شاهد 3336619230اموربرق ناحیه 7 مشهد
     8372-19-1225مقامی شهرک صنعتی طوس فاز 1 بلوار تلاش شمالی خ پنجم 35412602اموربرق ناحیه 7 مشهد
     8472-19-1168عباسیان قاسم اباد -فلاحی 12-پ4235227191اموربرق ناحیه 7 مشهد
     8572-19-1142خانم امیری نبش حجاب 3836235331اموربرق ناحیه 7 مشهد
     8672-19-1512وحید باغبانیکیلومتر 7 بزرگراه اسیایی روستای منزل اباد بین بهشت 1و332404138اموربرق ناحیه 7 مشهد
     8772-19-1250رسول سید علی زادهقاسم اباد شریعتی 28 داخل میلان پ736637502اموربرق ناحیه 7 مشهد
     8872-19-1261حمید شاملوتقاطع اندیشه و شاهد درمانگاه حجت36575300اموربرق ناحیه 7 مشهد
     8972-19-1054حسین پور مطلقبلوار شریعتی 65 و 67 پلاک 6935236661اموربرق ناحیه 7 مشهد
     9072-19-1376فاطمه سلیمیان اول بلوار میثاق 18 نبش اقدسیه 1035312122اموربرق ناحیه 7 مشهد
     9172-19-1384امید وحیدی رادقاسم اباد میدان مادر مجتمع تجاری ادیب واحد 20536629289اموربرق ناحیه 7 مشهد
     9272-19-1512وحید باغبانیکیلومتر 7 جاده اسیایی روستای منزل اباد بین بهشت 1 و 3 پ4932404138اموربرق ناحیه 7 مشهد
     9372-19-1261حمید شاملو مقدمتقاطع اندیشه و شاهد جنب درمانگاه حجت 36674700اموربرق ناحیه 7 مشهد
     9472-19-1315طیبه مخصوصقاسم اباد الهیه بین 1 و 3 نبش 11 متری اول طبقه زیر زمین35241900اموربرق ناحیه 7 مشهد
     9572-19-1357سمانه ازاد نیاقاسم آباد نبش ادیب شمالی 136616789اموربرق ناحیه 7 مشهد
     9672-19-1597زهرا مهربانیروستای چاهشک فلکه سوم -سمت راست-نبش باغبان 26/332403669اموربرق ناحیه 7 مشهد
     9772-19-1437مجید دلارامیقاسم اباد فلاحی 80 پلاک 48736224145اموربرق ناحیه 7 مشهد
     9872-19-1001حکاک بین توس 79-8136664890اموربرق ناحیه 9 مشهد
     9972-19-1074خانم یاری توس 65-ابتدای خ نوده شهید لولایی 36581115اموربرق ناحیه 9 مشهد
     10072-19-1058حسن زاده بلوار توس بین توس 86-8836673128اموربرق ناحیه 9 مشهد
     10172-19-1244خانم صداقت بین میدان سپاد و میدان شهید فهمیده بلوار کشاورز بین 1-33690632اموربرق ناحیه 9 مشهد
     10272-19-1536سید محمد شمسجاده قدیم قوچان چهار راه عسگریه روستای بازمرگان32693669اموربرق ناحیه 9 مشهد
     10372-19-1374سمیرا زحمتکشبلوار توس بین توس 40 و 4236650803اموربرق ناحیه 9 مشهد
     10472-19-1382اعظم نظیفیتوس 31 شهرک نوید بین 4و6 پ2636660081اموربرق ناحیه 9 مشهد
     10572-19-1491زهرا بیچرانلوتوس 97 نبش الزهرا 3 پلاک 9132676069اموربرق ناحیه 9 مشهد
     10672-19-1538مرضیه صاحبیجاده قدیم قوچان روستای رضویه حاشیه اصلی روستا32672130اموربرق ناحیه 9 مشهد
     10772-19-1535سید امیر موسوی پوربلوار توس بین 97 و 9932678355اموربرق ناحیه 9 مشهد
     10872-19-1128بهروز حمیدیسه راه فردوسی خ نارنجستان 35424191اموربرق ناحیه 9 مشهد
     10972-19-1025مصطفی مختاریمیدان امام هادی شهرک حجت نبش طوس 41 توس41/7 درودی 736913100اموربرق ناحیه 9 مشهد
     11072-19-1690مهدی امینکیلومتر 20 جاده سنتو روستای امینه خرابه امین32463139اموربرق ناحیه 9 مشهد
     11172-19-1489پریسا رستگارروستای کورده حاشیه جاده جنب نانوایی32463133اموربرق ناحیه 9 مشهد
     11272-19-1594اسماعیل علی زادهبلوار توس - کافی 36779326اموربرق ناحیه 9 مشهد
     11372-19-1697مریم دهقان پایهانکاظم آباد روبه روی پمپ بنزین خطیب جنب دفتر دهیاری36777360اموربرق ناحیه 9 مشهد
     11471-19-1245پاکدلپنجتن-ابتدای خیابان دهخدای شمالی اموربرق ناحیه 1 مشهد
     11572-19-1003دانش خواه نبش خواجه ربیع 2137418881اموربرق ناحیه 1 مشهد
     11672-19-1037زهانی بین چهار راه گاز و رسالت -بین چهار راه و رسا 42432744244اموربرق ناحیه 1 مشهد
     11772-19-1072نیک رفتار بین پنجتن 64-6632172441اموربرق ناحیه 1 مشهد
     11871-19-1222خانم سلیمانی خیابان گاز شرقی -مقداد14-32725300اموربرق ناحیه 1 مشهد
     11972-19-1145قلی زاده جنب برق 132229745اموربرق ناحیه 1 مشهد
     12072-19-1211شیبانی طبرسی شمالی بین 3-532177292اموربرق ناحیه 1 مشهد
     12172-19-1032خرمی چهار راه برق-به طرف بلوار طبرسی مقابل چاپ استقلال 32732100اموربرق ناحیه 1 مشهد
     12272-19-1314جان قلیان بلوار طبرسی دوم -نبش طبرسی شمالی 4032149409اموربرق ناحیه 1 مشهد
     12372-19-1086کوچکی طبرسی شمالی دوم- بین 21-2332171761اموربرق ناحیه 1 مشهد
     12472-19-1072نیک رفتار بین پنجتن 64-6632172441اموربرق ناحیه 1 مشهد
     12572-19-1228لیلی افشینروبروی پنج تن 1 پلاک 6832119911اموربرق ناحیه 1 مشهد
     12672-19-1119خانم هوشمند سرابخواجه ربیع 29 سمت راست ارامگاه جنب فرش حسینی37414829اموربرق ناحیه 1 مشهد
     12772-19-1474محبوبه شیبانیخیابان پنج تن نبش پنج تن 4032151700اموربرق ناحیه 1 مشهد
     12872-19-1377حسن صدقی فیض ابادرسالت شمالی دهرود یک قطعه مانده به نبش رسالت113 113421084اموربرق ناحیه 1 مشهد
     12972-19-1383غلام رضا قربانیرسالت 10 حد فاصل ابوذر غربی 3 و 5 پلاک 1932719203اموربرق ناحیه 1 مشهد
     13072-19-1279سید حسن طاهریج سیمان همت اباد بعد از خیابان امام خمینی32426050اموربرق ناحیه 1 مشهد
     13172-19-1389علی قانعی مقدمخیابان گاز بین گاز 8 و 10 پشت ایستگاه اتوبوس32704364اموربرق ناحیه 1 مشهد
     13272-19-1294محمد هدایت زادهچهار راه میدان بار نوغان رسالت 64و6637322020اموربرق ناحیه 1 مشهد
     13372-19-1231محمد اهنچیانخیابان هاشمی نژاد نبش هاشمی نژاد 19/1 پلاک 39732289130اموربرق ناحیه 1 مشهد
     13472-19-1623زهره شفیعیج سیمان جنب پمپ بنزین سیس آباد2422100اموربرق ناحیه 1 مشهد
     13572-19-1214نوراییبلوار شهید رستمی 42- پلاک 31833661000اموربرق ناحیه 2 مشهد
     13672019-1282نخعی بلوار صبا -بین صبای 14-1633865802اموربرق ناحیه 2 مشهد
     13772-19-1117عرب سیدی -خ قایم -12-14-پلاک 13233868666اموربرق ناحیه 2 مشهد
     13872-19-1208مبینی خ کوهسنگی-کوهسنگی 4-قطعه دوم 38527772اموربرق ناحیه 2 مشهد
     13972-19-1163خانم سالاری طرق بین ساعی 25-2733925629اموربرق ناحیه 2 مشهد
     14072-19-1050صرفی خیابان دکتر بهشتی- حاشی میدان گوشه ای -پلاک 96/238446797اموربرق ناحیه 2 مشهد
     14172-19-1080ناظمی سیدی- بلوار صبا-بین صبای 15-1733873005-6اموربرق ناحیه 2 مشهد
     14272-19-1087خانم ریخته گر زاده بین امام رضا 42-4438590973اموربرق ناحیه 2 مشهد
     14372-19-1367خانم راحله داسیخیابان امام رضا نبش امام رضای 62 پلاک3 طبقه هم کف 338521287اموربرق ناحیه 2 مشهد
     14472-19-1386انسیه یزدی کاهانیملک الشعرا 17 نبش شوش 9 پلاک 14738527020اموربرق ناحیه 2 مشهد
     14572-19-1105ابراهیمی مطلقبلوار چمن چمن 27 پلاک 533427193اموربرق ناحیه 2 مشهد
     14672-19-1207محمد مبینیخیابان کوهسنگی کوهسنگی 4 قطعه دوم روبروی بانک ملی طبقه دوم38554120اموربرق ناحیه 2 مشهد
     14772-19-1370محبوبه دهقانمیدان 17 شهریور نبش شیرودی 333419390اموربرق ناحیه 2 مشهد
     14872-19-1475امیر حمزه شفائیخیابان امام رضا بین امام رضای 7و933523180اموربرق ناحیه 2 مشهد
     14972-19-1490امنه مفردهجاده نیشابور کیلومتر 60 نرسیده به شهر جدید بینالود روستای اورشک کوچه شهید رستمی پ13633563298اموربرق ناحیه 2 مشهد
     15072-19-1079حسین شایسته نیکفداییان اسلام 16 پلاک 30233415574اموربرق ناحیه 2 مشهد
     15172-19-1391جواد رجبیشهرک طرق نبش رضایی 27 پلاک 11533922162اموربرق ناحیه 2 مشهد
     15272-19-1340اسحاق علی رستمیانطبرسی شمالی بین 24و26 پلاک 502 جنب بیمه رازی32137000اموربرق ناحیه 2 مشهد
     15371-19-1208قدمگاهی سیدی-خلج-روبروی پارک شهر ارا 33863701اموربرق ناحیه 2 مشهد
     15472-19-1202جلاییان بین فداییان اسلام-9-11-روبروی بیمارستان امدادی 38520199اموربرق ناحیه 2 مشهد
     15572-19-1633حامد ثنمی گلین قلعهتپه سلام خیابان شهید احمد بید گل پلاک 4933554046اموربرق ناحیه 2 مشهد
     15672-19-1600مرضیه مهدی زادهکیلومتر25 جاده مشهد فریمان روستای جیم اباد امام رضای 10 پ4433533931اموربرق ناحیه 2 مشهد
     15772-19-1123بهناز فعال ملکیبین امام خمینی 46و4838514450اموربرق ناحیه 2 مشهد
     15872-19-1368محمد عدالت پوردفتر در حال جابجایی33812840اموربرق ناحیه 2 مشهد
     15972-19-1482وجیهه حسین زادهروستای رباط سفید جاده مشهد تربت حیدرِیه33463426اموربرق ناحیه 2 مشهد
     16072-19-1378احسان صفاییبلوار امام خمینی-بین 74 و 76 پ132238521045اموربرق ناحیه 2 مشهد
     16172-19-1216خزاعی چهار راه گاز شرقی-بین نبوت 18-20پ2232700221اموربرق ناحیه 6 مشهد
     16272-19-1247رضوی بلوار میامی -میامی11- بین کرامت 16-1832516066اموربرق ناحیه 6 مشهد
     16372-19-1124وطن دوست شهرک شهید رجایی-پ47-حر 1-بین مهریز 32-34پ4733712077اموربرق ناحیه 6 مشهد
     16472-19-1013خانم فروتن سیمتری طلاب مفتح 632794972اموربرق ناحیه 6 مشهد
     16572-19-1031خانم طوسی اخر سیمتری طلاب-نبش مفتح 3332560040اموربرق ناحیه 6 مشهد
     16672-19-1042خیابانی شهرک شهید باهنر-جنب قرض الحسنه شهید باهنر 33960466اموربرق ناحیه 6 مشهد
     16772-19-1127عصمتی مطیع خ نواب صفوی-تقاطع چمن و مصلی 33687074اموربرق ناحیه 6 مشهد
     16872-19-1005قربانی چهار راه برق مقابل شهر داری منطقه 3327110510اموربرق ناحیه 6 مشهد
     16972-19-1116سید علیزاده 20 متری طلاب -چهارراه سیلو علی مردانی1 جنب مسجد 32716055اموربرق ناحیه 6 مشهد
     17072-19-1446محسن قاسمیشهرک شهید رجائی بین پور سینای 10و12 پلاک 352 33713009اموربرق ناحیه 6 مشهد
     17172-19-1043طیبه مخصوصگلشهر خیابان گلریز اوینی 17 بعد از خیابان گلبو 25735264153اموربرق ناحیه 6 مشهد
     17272-19-1069حمید صفریخیابان سرخس بین میرزا کوچک خان 26و2833681116-7اموربرق ناحیه 6 مشهد
     17372-19-1004معصومه احمد زادهبلوار شهید رستمی بین 22و24 جنب داروخانه دکتر معلم پلاک 158 33666767-8اموربرق ناحیه 6 مشهد
     17472-19-1106ابوالفضل نخعیبلوار وحدت نبش وحدت 1333682827اموربرق ناحیه 6 مشهد
     17572-19-1380فهیمه مهربانبلوار شهید مفتح میثم 3 پ39532728120اموربرق ناحیه 6 مشهد
     17672-19-1381محمد نظری ازادانتهای سی متری طلاب بلوار امامت نرسیده به امت 31 پ 63 32519505اموربرق ناحیه 6 مشهد
     17772-19-1387کاظم یل پورحر 28 نبش اروند 2833754622اموربرق ناحیه 6 مشهد
     17872-19-1365محسن برخوردارشهر رضویه نبش رضای 35123223780اموربرق ناحیه 6 مشهد
     17972-19-1410محمد بهشتی نیکگلشهر بلوار شهید اوینی32519551اموربرق ناحیه 6 مشهد
     18072-19-1446محسن قاسمیشهرک شهید رجایی -بین پور سینا 10-12پ35233713009اموربرق ناحیه 6 مشهد
     18172-19-1366علیرضا خدمتی سی متری طلاب مفتح 11 پلاک 17232745998اموربرق ناحیه 6 مشهد
     18272-19-1684ملیحه جوادیان پورجاده کنه بیس روستای مهدی اباد ابتدای مهدی اباد 3 سمت راست33782471اموربرق ناحیه 6 مشهد
     18372-19-1235محمد رضا غضبی نوروزیسرخس 5 پلاک 1833689099اموربرق ناحیه 6 مشهد
     18472-19-1068مجید فیاضشهرک شهید رجایی 7 داخل میلان سمت چپ33717009اموربرق ناحیه 6 مشهد
     18572-19-1490امنه مفردهکیلومتر 60 نرسیده به شهر جدید بینالود روستای اوارشک کوچه شهید رستمی پ13605133563298اداره برق ملک آباد
     18672-19-1010جزینی چهار راه شهدا خ شیرازی جنب پاساژ رحیم پور 32236488اموربرق ناحیه 8 مشهد
     18772-19-1198خانم افریده حد فاصل چهارراه خواجه ربیع و میدان شهدا 32231198اموربرق ناحیه 8 مشهد
     18872-19-1200ترابیان بین 17 شهریور و پنجراه جنب شهرداری متنطقه 6633685546اموربرق ناحیه 8 مشهد
     18972-19-1012مریم بزرگیخیابان 17 شهریور 1/1 پ10732221332اموربرق ناحیه 8 مشهد
     19072-19-1259 سمیه روشنبلوار مدرس بین مدرس 6-8 پاساژ ایران کالا 32235214اموربرق ناحیه 8 مشهد
     19172-19-1267صدیقه صطوتیخسروی 9 جنب کوچه خامنه ای 32230826اموربرق ناحیه 8 مشهد
     19272-19-1385شیما وهاب نیاخیابان امام رضا - چهارراه دانش غربی مجتمع تجاری دانش طبقه دوم پ27538547622اموربرق ناحیه 8 مشهد
مجموع بازدیدها : 14,447,951
تعداد بازدید امروز : 2,379
تعداد بازدید دیروز : 3,507
آخرین به روزرسانی : 12:59  1396/10/26
تعداد کاربران مهمان : 147
تعداد کاربر آن لاین : 1
نشانی: مشهد مقدس - بلوارخیام(جنوبی) - صندوق پستی 1115- 91735
تلفن: 31703-051
نمابر(فکس): 37681066-051
ایمیل:
کلیه حقوق متعلق به شرکت توزیع برق شهرستان مشهد می باشد.