1396/10/29
  •    
    • لغو انشعاب
     راهنمای لغـو انشعاب
     شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد

      

      
     توضیحات:

     برچیدن دائم انشعاب برق ( لغو انشعاب ) : ماده 1-52-4 در هر یک از چهار حالت زیر شرکت انشعاب برق مشترک را بطور دائم جمع آوری ، اشتراک مربوطه را باطل و با مشترک تسویه حساب خواهد نمود : اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
     الف ) بر اساس درخواست مشترکی که تنها مصرف کننده برق از انشعاب می باشداااااااااااااااااا
     ب) بدهی مشترک به صد در صد هزینه های عمومی برقراری انشعاب برق برسد و علیرغم ارسال صورتحساب و اخطار شرکت بدهی مربوطه را پرداخت ننمایدااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

     ج ) یکسال از تاریخ قطع برق بگذرد و مشترک علیرغم ارسال صورتحساب و اخطار شرکت وضع خود را مشخص ننمایدااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
     د ) مشترک علیرغم سپردن تعهد کتبی مبنی بر عدم دخالت در تاسیسات و وصل خودسرانه جریان برق برای بار دوم نسبت به وصل خودسرانه برق اقدام نماید ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

     روند اجرا:
     در صورت مهیا شدن شرایط لغو انشعاب طبق ماده 52-4 آئین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق نسبت به جمع‌آوری و لغو انشعاب به شرح ذیل اقدام می‌گردد :
     جمع‌آوری لوازم اندازه‌گیری از محل .
     محاسبه و صدور آخرین قبض براساس تاریخ و کیلووات ساعت قطع برق .
     محاسبه ارزش انشعاب و مبلغ قابل استرداد از این بابت به نرخ زمان قطع برق.
     کسر بدهی بهای برق مصرفی ( در صورت وجود ) از ارزش انشعاب و صدور اسناد مالی مربوطه .
     در صورتیکه مشترک بستانکار باشد صدور چک در وجه مشترک .
     تبصره : در صورتیکه بدهی اشتراک موردنظر بیشتر از ارزش انشعاب باشد طبق ماده 10-35-4 هرگونه قبول تقاضای برقراری یا تغییر در مشخصات انشعاب دیگر برای مشترک مذکور منوط به تسویه حساب بدهی فوق‌الذکر بوده و همچنین طبق ماده3-50-4 آئین‌نامه شرکت نسبت به قطع برق مورد استفاده مشترک در محل دیگر اقدام خواهد نمود .

      

مجموع بازدیدها : 14,447,798
تعداد بازدید امروز : 2,226
تعداد بازدید دیروز : 3,507
آخرین به روزرسانی : 12:59  1396/10/26
تعداد کاربران مهمان : 154
تعداد کاربر آن لاین : 1
نشانی: مشهد مقدس - بلوارخیام(جنوبی) - صندوق پستی 1115- 91735
تلفن: 31703-051
نمابر(فکس): 37681066-051
ایمیل:
کلیه حقوق متعلق به شرکت توزیع برق شهرستان مشهد می باشد.